Ib Green-Petersen, ordförande för Medicinska föreningens läkarsektion på Karolinska institutet. Foto: KI

Som Läkartidningen tidigare berättat finns en oro för smittspridning bland läkarstudenterna vid Karolinska institutet (KI). Denna vecka var det tänkt att 70 studenter skulle göra en salstenta, men enligt nya uppgifter från lärosätet har riktmärket nu sänkts till 50 personer i en sal.

Under 19–23 november gick Läkarsektionen vid studentkåren Medicinska föreningen ut med en enkät till läkarstudenterna. Totalt svarade 942 studenter nästan jämnt fördelat mellan de kliniska och prekliniska terminerna.

En stor andel, 86 procent, uppgav att de tyckte det fanns en risk att smittas eller smitta andra under en salstentamen. Men nästan 49 procent angav också att de mycket sannolikt skulle skriva en salstenta, även om de hade milda symtom som snuva eller ont i halsen.

– Alla studenter ska ta sitt ansvar och inte gå till tentan om man har symtom. Men jag tycker att det här ger en tydlig indikation på att studenterna känner sig pressade att delta på en tenta trots lättare sjukdomssymtom, säger Ib Green-Petersen, ordförande för Läkarsektionen.

Av studenterna som svarat på enkäten är det 375 som utvecklat sina tankar i text. Där framkommer att en av anledningarna till att många skulle skriva tentan trots symtom, är att tillfällena är få och med stora mellanrum.

– Man är orolig och tänker »om jag vaknar på morgonen för tentan och är lite snuvig, vad gör jag då?«. Då är flera månaders plugg bortkastade, känner man. Sedan är det flera månader kvar till nästa resttenta. Och det finns inte många tillfällen att skriva om tentan heller. Fixar man det inte då är man spärrad och måste vänta en termin, säger Ib Green-Petersen.

KI har tidigare i Läkartidningen berättat om att distanstentor testades i våras, men lärosätet menar att de inte är rättssäkra. På hela KI rör det sig om en tredubbling i anmälningar om fusk under det här året. Men läkarstudenterna är besvikna på att lärosätet inte arbetat mer på alternativ till salstentor.

– Det känns som att man bestämde väldigt tidigt att det funkade inte i våras, det var mycket fusk och för enkla tentor, och då körde man bara på det gamla sätet, säger Ib Green-Petersen.

Ledningen har inte ansträngt sig så mycket som de kunnat?

– Precis. Jag tycker man kunde ha tittat mer på om man kunnat göra rättssäkra distanstentor som också håller en lika hög svårighetsgrad.

Läkarsektionen vill nu att KI åtminstone delar upp studenterna på olika salar så långt det går. Dessutom vill de se en mer organiserad ingång utan trängsel, att tentorna läggs på tider det inte är rusning i kollektivtrafiken och att KI om möjligt har tentorna på olika ställen i stan för att undvika mycket resande för studenterna, samt att de som är i riskgrupp eller lever med personer i riskgrupp ska kunna få skriva i en egen sal.

Ib Green-Petersen tycker dock att lärosätet engagerar sig mer i frågan nu än tidigare under pandemin.

– Det känns som att KI börjar ta det mer på allvar nu. Bara förra veckan kom nya bud om till exempel en maxgräns i sal. Det senaste jag hörde var 50 personer.

I ett mejl till Läkartidningen bekräftar Katarina Bjelke, universitetsdirektör på Karolinska institutet, att ett riktmärke nu är satt till max 50 personer i en sal. Det kan betyda att flera tentasalar måste användas.

»Vi arbetar i dialog med studenter och personal för att säkerställa rättssäkra och rättvisa examinationer med minimerad risk för smittspridning«, skriver Katarina Bjelke.