Utpressningsprogram, på engelska ransomware, är en skadlig programvara som i princip kidnappar data med krav på exempelvis pengar som lösensumma. Det är en typ av IT-attacker som ökat på senare tid.

I förra veckan varnade amerikanska myndigheter för att just sjukvård och offentlig verksamhet utsatts för alltmer omfattande utpressningsattacker. Tillsammans med den federala polisen FBI och USA:s socialdepartement, har landets IT-säkerhetsmyndighet CISA gått ut med information till den sektorn.

Och i Sverige varnar MSB för att sådan aktivitet är på uppgång även här. Det gör att myndigheten inleder en upplysningskampanj som riktar sig till sjukvården.

– Vi ser allvarligt på den hotbild som beskrivs av CISA och vi har sett tecken på kampanjer som riktas mot Sverige. Eftersom det är ett ansträngt läge för sjukvården har vi därför valt att proaktivt kontakta organisationer inom hälso- och sjukvårdssektorn i syfte att informera om hotbilden samt informera om åtgärder de kan vidta för att avgöra om de är drabbade, säger Peter Jonegård, chef för enheten för incidenthantering på MSB, i ett pressmeddelande.

Myndigheten har tillsammans med Försvarets radioanstalt (FRA), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, tidigare i år tagit fram rekommendationer som sjukvården kan använda för att skydda sig mot utpressningsprogram.

– Rekommendationerna innehåller tekniska säkerhetsåtgärder som organisationerna kan vidta och även råd till beslutsfattare om hur det systematiska informationssäkerhetsarbetet kan förbättras, säger Peter Jonegård.

Rekommendationerna finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen informationssakerhet.se. De amerikanska råden finns på CISA:s webbplats.