Det är Sveriges Radio Ekot som rapporterar om planerna på att inrätta ett nytt nationellt coronavaccinregister.

Syftet med registret – som ska sammanställa information om vem som har vaccinerats, med vilket vaccin och vid vilken tidpunkt – är alltså att tidigare upptäcka ovanliga biverkningar som ett vaccin eventuellt kan orsaka.

Enligt Läkemedelsverket kommer det nationella registret att vara till stor hjälp.

– Vi planerar att koppla samman information från vaccinationsregistret, om vilka som vaccinerats med vilket vaccin och vid vilken tidpunkt, med information från andra hälsodataregister, säger Ulla Wändel Liminga, vetenskaplig ledare för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, till Ekot.

Förhoppningen är inte minst att, så långt det går, förebygga att det uppstår en liknande situation som när vaccinet Pandemrix gavs mot svininfluensan. Då tog det lång tid att koppla de nästan femhundra fall av narkolepsi som uppkom till just Pandemrix eftersom myndigheterna inte hade en aning om vem som fått vaccinet, och när.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en tredjedel av svenskarna tveksamma till att vaccinera sig mot det nya coronaviruset.