Folkhälsomyndigheten skärper tillsammans med regionerna de allmänna råden i ytterligare fyra län. I Dalarna, Gotland, Västmanland och Värmland uppmanas invånarna att om möjligt undvika fysisk kontakt med människor utanför det egna hushållet. Undantag görs till exempel för vårdkontakter och barn födda 2005 och senare.

– Det som man pekar mycket på i de här regionerna är att mycket i smittspridningen härrör från privata fester och sammankomster, ofta kopplade till arbetsplatser. Det är ett genomgående tema vi ser i nästan alla regioner, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid den myndighetsgemensamma presskonferensen på torsdagen.

Tre regioner har också uttryckt att begränsningar i resandet behövs för att begränsa smittspridningen. I Dalarnas, Västmanlands och Värmlands län avråds därför från onödiga resor inom och utanför regionen.

Totalt har nu 17 av landets 21 regioner fått skärpta riktlinjer. De regioner som fortfarande inte omfattas av lokala allmänna råd är Blekinge, Gävleborg, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

På onsdagen släppte Folkhälsomyndigheten två rapporter om barn, skola och lärare. De visar att förskolelärare, barnskötare och grundskolelärare inte löper en större risk för covid-19 än andra yrkesgrupper. Barn upp till 19 år står för en relativt liten del av de konstaterade covid-19-fallen och är sällan en del av smittkedjorna.

– Vi har diskuterat det här med regionerna och de säger att i de fall man verkligen ser smittspridning i skolmiljöerna, är det oftast smittspridning mellan personal, inte så mycket mellan personal och barnen i skolan, sa Anders Tegnell.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns alla regioner som har lokala allmänna råd. Där finns också rapporterna om skolmiljön.