Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund.

Årets avtalsrörelse har dragit ut på tiden. Ett nytt avtal för läkarna skulle egentligen ha varit klart den 1 april, men på grund av coronapandemin pausades förhandlingarna med Sveriges Kommuner och regioner och Sobona i våras. I augusti återupptogs förhandlingarna och nu har Läkarförbundet och arbetsgivarna alltså kommit överens.

Det nya avtalet omfattar cirka 34 000 läkare och gäller till och med den 31 mars 2024.

I förhandlingarna yrkade Läkarförbundet på ett avtal med en fast angiven siffra för löneökningarna. Man har också tryckt hårt på att de nya lönerna ska gälla retroaktivt för den period som man väntat på ett nytt avtal.

Förbundet har fått igenom kravet på retroaktiva löner. Men det första året på avtalet blir sifferlöst. Från 1 april 2020 till 31 mars 2021, finns ingen centralt angiven nivå för löneökningarna. Det innebär att lönen förhandlas lokalt utan garanterade nivåer. År två blir löneökningen minst 2 procent, och år tre 1,6 procent. Det sista året ska nivån sättas enligt det så kallade märket som sätts av parterna inom industrin.

– Det var väldigt tuffa förhandlingar. Jag är väldigt lättad och glad över att vi har klarat att få fram det här avtalet eftersom det innehåller båda de viktiga komponenterna med garanterade lönenivåer, men också retroaktivitet, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Hon betonar att det nu är viktigt att de lokala parterna omedelbart inleder löneöversynen för innevarande år.

– Vi har dessutom en nödbroms inbyggd. Det är unikt. I det fall att det inte skulle fungera lokalt och läkarna inte skulle få en rimlig lönerevision lokalt, så kommer vi dra i den nödbromsen och kalla in till central konsultation. Vi kommer att väldigt noga övervaka de lokala löneöversynsförhandlingarna.

Kommer ni att nå industrimärket på 5,4 procent i löneökningar över tre år med det här avtalet?

­– Den här konstruktionen kommer nog att landa kring märket. Det är ramen och vi följer det. Det viktiga för oss var självklart att vi inte hamnar under märket, och det är därför vi behövt bygga in det här första året så att regionerna inte tar av årets lönerevision för att täcka kostnader för pandemin. Vi ska självklart ha en rimlig löneutveckling, men vi har behövt få in retroaktiviteten i det hela.

En annan nyhet i avtalet är att beredskap B, det vill säga beredskap med fysisk inställelsetid inom två timmar, tas bort. I stället ska ersättningen för beredskap A gälla.

– Det är väldigt bra. Vi är väldigt nöjda med att beredskap B tas bort, så att läkare får en bättre ersättning för beredskapen.

I avtalet finns också en möjlighet att lokalt förhandla fram måltidsuppehåll i stället för lunchrast.

– Det innebär att läkare som nu i stor utsträckning får vara tillgängliga under sin lunch och svara på telefon och annat kan ta måltidsuppehåll i stället. Då innebär det att det är på betald arbetstid. Det är väldigt bra.

Under pandemin har många medarbetare i vården, inklusive läkare, fått sin semester uppskjuten och uppsplittrad. I det centrala avtalet finns nu garanterade nivåer vid flyttad semester. Om semestern måste förläggas utanför semesterperioden juni till augusti, och uttaget av dagar begränsas till 14, betalas ett extra engångsbelopp på 5 000 kronor ut.

– Ytterligare en sak jag är jättenöjd med är att vi har sänkt kvalifikationstiden för föräldrapenningstillägget från 12 till 6 månader. Det är jätteviktigt för våra yngre medlemmar.

Parterna är också överens om att tillsammans med lokala parter gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i läkares utbildningstjänstgöringar. Det handlar bland annat om att följa upp erfarenheter av läkares BT-tjänstgöring och identifiera utmaningar och lösningar för snabbare möjligheter till AT-, BT- samt ST-tjänstgöring.

Även om Heidi Stensmyren på det stora hela är mycket nöjd med avtalet, finns frågor där man inte nådde hela vägen fram. Ett exempel är frågan om jourbefrielse för gravida.

– På många håll har lokala avtal reglerat detta på ett bra sätt, men det är en fråga vi har med oss framöver. Vi har också lyft frågan om när helgen startar. Den är omhändertagen i våra lokala avtal, men vi ville ha frågan reglerad i det centrala avtalet också, men den kom inte med hela vägen.

I avtalsyrkandet ville Läkarförbundet också att ordinarie arbetstid skulle förläggas måndag till fredag klockan 07 till 17, i stället för de nuvarande reglerna där arbetstiden är 07 till 21. Men enligt Heidi Stensmyren lade parterna den frågan åt sidan.

Samtidigt framhåller Heidi Stensmyren att hon är mycket nöjd med avtalet, inte minst med tanke på den rådande situationen.

– Vi står mitt inne i pandemi. Det är ett oerhört krisande läge med stigande arbetslöshet där industrin tecknar avtal på sitt sätt och där vi kommer efter och har att förhålla oss till det. Samtidigt har våra medlemmar kämpat så otroligt hårt. För mig var det helt avgörande att vi får till en lönerevision från den 1 april i år. Något annat skulle jag inte kunna teckna avtal på.

Läs tidigare artiklar:

Läkarförbundet kräver retroaktiva löneökningar

Inga retroaktiva löner för Kommunal

Nu rullar avtalsrörelsen igång på nytt

Läkarnas avtalsrörelse skjuts upp

SKR vill ha ett sifferlöst avtal

Lägstanivå viktigt krav från läkarkåren inför avtal 2020

Dold arbetstid hjärtefråga för Läkarförbundets chefsförhandlare

 

Några av punkterna i det nya avtalet

 • Retroaktiv lönerevision från den 1 april 2020.
 • Beredskap B, det vill säga beredskap med fysisk inställelsetid inom två timmar,
  upphör vilket ger bättre ersättning för beredskapen.
 • Lokala kollektivavtal möjliggör måltidsuppehåll och en möjlighet till förkortade arbetsdagar.
 • Kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenning kortas ner från 365 till 180 dagar.
 • Schema ska meddelas senast 14 dagar före det börjar gälla.
 • Kvalificeringstid för tillsvidareanställning med vikariat respektive allmän visstidsanställning har kortats till 18 månader.
 • Parterna kommer att inleda ett partsgemensamt arbete att följa upp flödet i läkares utbildningstjänstgöring.
 • Förstärkta möjligheter att lokalt diskutera lönestruktur. Detta gäller även medlemmar med tidsbegränsade anställningar, inklusive medicine studerande.

Så stora blir löneökningarna

 • Ingen centralt angiven nivå från 1 april 2020–31 mars 2021. Modellen ger retroaktiv lönerevision från den 1 april.
 • 2 procent från 1 april–31 mars 2022.
 • 1,6 procent från 1 april 2022–31 mars 2023.
 • Från 1 april 2023–31 mars 2024 ligger nivån på det märke som fastställs av industrins parter.