Under regionfullmäktigesmötet i Norrbotten fattades beslut om en strategisk plan för regionen de kommande tre åren och en ny driftsorganisation. Den nya organisationen syftar enligt Region Norrbotten till att stärka primärvården, etablera en enhetlig struktur med länskliniker inom den specialiserade vården och en enhetlig chefs- och ledningsmodell.

Den innebär att regionen går från fyra till fem hälso- och sjukvårdsdivisioner. Primärvården och folktandvården slås samman, medan psykiatrin organiseras i en egen division. Samtidigt är tanken att minska antalet chefer kraftigt.

Oppositionen är starkt kritisk till den nya driftsorganisationen. Ärendet återremitterades när regionfullmäktige träffades i oktober, men på onsdagens regionfullmäktige klubbades den nya organisationen alltså igenom.

– Det har lyfts kritik, ställts krav på konsekvensanalyser, där vi väger in effekterna av pandemin. Och vi måste vara på tårna och redo för att pausera, säger Kenneth Backgård från Sjukvårdspartiet (SJVP) som befinner sig i majoritet tillsammans med Moderaterna och Centern enligt Norrländska socialdemokraten.

Omorganisationen är en del av de pågående besparingarna på 700 miljoner kronor.

Under onsdagen beslutade Region Norrbotten också att alla sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar direkt med covid-19 ska »engångsbelönas«. HR-avdelning ska avgöra vilka anställda som kommer i fråga för beslutet. Än så länge är det inte klart hur mycket pengar det blir.

– Vi kände trygghet att ta en sådant beslut om ersättningar nu eftersom vi tagit beslut om en ny driftsorganisation på dagens regionfullmäktige. Det är grunden för att vi ska kunna få ett framtida ekonomiskt utrymme, säger Kenneth Backgård till SVT Norrbotten.

Covid-läget i regionen beskrivs som mycket ansträngt, särskild vid Sunderby sjukhus. Därför har regionens krisledningen beslutat att alla planerade operation ska skjutas fram från och med igår, onsdag. Syftet är att frigöra resurser för akut vård och covidvård. Beslutet omprövas varje vecka.

 

Läs också:

Jakt efter besparingar på Norrbottens sjukhus

Ökad rotation bland vårdpersonal föreslås i Norrbotten