Hedvig Mannius, ordförande för Sveriges läkarförbund student Göteborg. Foto: Privat

Drygt 30 motioner finns på schemat när SLF student samlas till årets fullmäktigemöte den 28 november. Nästan hälften av dem, 15 stycken, kommer från lokalavdelningen i Göteborg.

– Det är rekord för oss. Vi tyckte det var viktigt, fick många idéer och ville därför lägga tid på att skriva motioner, säger Hedvig Mannius, som är ordförande för SLF student Göteborg och läser termin 4 vid Göteborgs läkarprogram.

En fråga hon tycker är särskilt viktig är studenternas psykiska hälsa under pandemin. I en motion skriver Göteborgs-avdelningen att många studenters liv har förändrats snabbt: »Vi har bland annat fått övergå till distansstudier, blivit ombedda att minska på vårt sociala umgänge samt hela tiden hålla utkik efter förkylningssymtom«. Lokalavdelningen vill att SLF student ska utreda hur läkarstudenternas psykiska hälsa har påverkats av pandemin. Något som även förbundsstyrelsen är positiv till.

– Som vi har förstått det mår många dåligt. Vi vet inte exakt hur det ser ut, men är definitivt oroliga över att det, säger Hedvig Mannius och fortsätter:

– Det blir mycket ensamhet och stress. Man kan inte träffa sina kompisar på samma sätt, föreläsningarna hålls via Zoom och har man förskylningsymtom kan man missa en tenta och hamna efter i utbildningen.

Frågan om psykisk ohälsa bland läkarstudenter har även tagits upp av andra lokalavdelningar. SLF student utland skriver i en motion: »Det är tydligt att coronapandemin lett till att psykisk ohälsa ökar och kommer öka ytterligare för läkarstudenter och unga läkare. Det är därför av yttersta vikt att rätt hjälp kan sättas in för att stötta och hjälpa svenska läkarstudenter. Vikten av psykologiskt stöd kommer öka markant allt eftersom covid-19:s mer finstilta konsekvenser blir tydliga«.

En annan sak som ligger Hedvig Mannius och SLF student Göteborg nära är forskning för läkarstudenter. Det är ett ämne för flera motioner till årets fullmäktigemöte, som även har engagerat läkarstudenterna i Linköping.

Göteborgstudenterna efterlyser tydliggörande kring försäkringar för forskande läkarstudenter, forskningsstipendier och bättre information om forskningsmöjligheter.

– Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga för att hitta en forskningsgrupp och få finansiering för sin forskning. Det är därför vi tycker att det är viktigt att jobba med att få fram fler forskningsstipendier, säger Hedvig Mannius som blir forskningsamanuens i januari och har forskat inom neurologi med inriktning på hjärnischemi.

– I Göteborg har vi arbetat fram ett nytt koncept som vi med största sannolikhet kommer börja med nästa år. Det innebär att vi i vår styrelse kommer att dela ut forskningsstipendier. Det är helt nytt, ingen annan lokalavdelning gör det.

Du har själv forskat, har du några tips till läkarstudenter som vill börja?

– Våga ta initiativ och vara framåt. Fundera ordentligt innan du bestämmer dig för en forskningsgrupp. Läs artiklar som de har skrivit, ha möten och träffa forskningsgruppen. Detta är viktigt eftersom det kan bidra till ett bra intryck och du kan känna dig mer förberedd. Ifall du känner att du kommer överens med forskningsgruppen och kan trivas, så är detta ett bra tecken. Det underlättar och kan göra att du kommer längre ifall du känner dig välkommen.

Hur hinner man forska parallellt med läkarstudierna?

– Reflektera över vad du värderar och vad du vill åstadkomma. Det är viktigt att prioritera ibland. Det kan hjälpa att vara strukturerad, ha disciplin, vara positiv och peppa dig själv. Du klarar mer än vad du ibland kanske tror. Samtidigt är det konstruktivt att kunna stanna upp, ta några djupa andetag och koppla av. Ta allt med en nypa salt, ifall det uppstår motgångar är det inte hela världen.