Sedan den 25 april finns covid-19 med på en förteckning över vilka smittsamma sjukdomar som kan räknas som arbetsskada.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket har det gjorts 217 anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar som rör läkare till och med den 25 oktober i år.

– Det är självklart jättetråkigt att de blivit drabbade. Jag tror att vi har många fler medlemmar som varit i kontakt med sjuka i arbetet och som själva blivit sjuka. Nu är det viktigt för arbetsgivarna att utreda hur det gått till och vad som ligger bakom, säger Marina Tuutma, ordförande i Läkarförbundets arbetslivsgrupp, till Läkartidningen.

Hon anser att det finns skäl att se över reglerna kring arbetsskador i ljuset av covid-19.

– Om jag skulle ramla på jobbet, eller på väg till jobbet, och bryta benet så klassas det som en arbetsskada. Men om en läkare blir smittad av en kollega i korridoren, då klassas det plötsligt inte som arbetsskada, utan arbetsgivare hävdar att det bara gäller om det skett vid patientkontakt.

Marina Tuutma fortsätter:

– Det saknar logik och något ser vi som ytterst problematiskt. Arbetsgivaren ska säkerställa att man inte blir smittad någonstans på jobbet.

Enligt Marina Tuutma är ett annat problem att det är den som anmält arbetsskada som behöver bevisa att det finns ett samband mellan covid-19 och arbetet.

– De här reglerna är gammaldags och inte riktigt anpassade för covd-19. Då måste man se över dem.

Frågan om covid-19 som arbetsskada engagerar och flera motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte tar upp ämnet.

Bland annat konstaterar Östra Skånes läkarförening att sjukdomen måste kvarstå i 180 dagar för att man ska få rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Därför vill föreningen att Läkarförbundet ska verka för att begränsningen på 180 dagar slopas.

Enligt Marina Tuutma trycker Läkarförbundet, genom Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR), på för att minska eller helt ta bort 180-dagarskravet i diskussioner med Sveriges Kommuner och regioner.

Samtidigt framhåller Marina Tuutma att det ännu är lite för tidigt att göra en sorts heltäckande bedömning av läkares anmälda arbetsskador till följd av covid-19. Dels kan antalet anmälningar öka framöver, dels har Läkarförbundet ännu inte fått in något ärende där en medlem fått avslag på sin ansökan om arbetsskada.

– Men det lär komma sådana framöver och först då kan vi få information om vad AFA Försäkring och Försäkringskassan gjort för bedömning i respektive ärende.

Läs även:
Coronakris ger avtryck bland motionerna till fullmäktigemötet