Nu har riksdagen antagit regeringens förslag om en första primärvårdsreform. Som Läkartidningen tidigare rapporterat är tanken med reformen att ställa om hälso- och sjukvården så att primärvården ska utgöra navet i sjukvården.

Beslutet innebär bland annat att definitionen av primärvård ändras. Primärvården ska nu svara för behovet av åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser.

Det innebär att den nuvarande formuleringen om sådant som inte kräver »sjukhusens« medicinska och tekniska resurser försvinner.

Dessutom ska ett nationellt grunduppdrag för primärvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt den bestämmelsen ska primärvården bland annat tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov, se till att vården är lätt tillgänglig, tillhandahålla förebyggande insatser utifrån patientens individuella behov och förutsättningar, samt möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.

Riksdagen skickade dock med ett tillkännagivande till regeringen om primärvårdens grunduppdrag. Riksdagen vill att regeringen ska återkomma med ett förslag där hälsofrämjande insatser, rehabilitering och uppsökande arbete också ingår i grunduppdraget.

Regeringens ambition är också att fler ska få en fast läkarkontakt i primärvården. Bland annat har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utforma ett nationellt stöd så att de patienter som behöver en namngiven fast läkarkontakt i primärvården kan få det.

Socialstyrelsen ska också ta fram ett nationellt stöd till verksamhetschefer i syfte att enskilda läkare i primärvården ska kunna få ett lagom antal patienter att vara fast läkare för.

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har sedan tidigare aviserat att det här förslaget är en första del av en primärvårdsreform och att det kommer att komma fler lagförslag framöver.

Tidigare artiklar:

Fast läkare i första förslaget till primärvårdsreform

Tuutma: Olyckligt att statlig satsning på ST inte finns med

Nergårdh: Förslaget bra grund till hållbar vård