Läkartidningen har tidigare berättat att regeringen vill att antalet organdonationer ska öka i Sverige.

I den proposition som nu läggs fram föreslås bland annat att det så kallade anhörigvetot slopas.

Dessutom föreslås att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, ska få ges till en möjlig donator. Behandlingen får dock bara ges om den inte kan vänta till efter döden. En annan förutsättning är att behandlingen inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada samt att den inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull.

Organbevarande behandling ska inte heller få pågå i mer än 72 timmar, om det inte finns särskilda skäl.

– Antalet donationer är högre än någonsin i Sverige och har ökat över tid, men det råder fortfarande brist på organ. Många som väntar på transplantation får vänta alltför länge. Regeringen vill möjliggöra för fler donationer och lägger nu fram flera förslag för att bidra till det, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hinder i hälso- och sjukvården. Myndigheten ska också föreslå åtgärder för att fler donationer ska kunna ske.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2022.

Läs mer:

Lagrådet vill se ändringar i lagförslag om organdonationer

Regeringen vill avskaffa vetorätt vid organdonation

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Utredare vill se tuffare lag mot handel med mänskliga organ

Ny donationsutredning ska lösa juridiska knutar