För att hantera situationen med covid-19 har Region Uppsala nu gått upp i förstärkningsläge, vilket är det näst högsta beredskapsläget. Det meddelar regionen i ett pressmeddelande.

Mellan fredagen förra veckan och måndag den här veckan har ytterligare 437 fall av covid-19 bekräftats i länet. Andelen positiva provsvar har också ökat något. Den senaste veckan var andelen 14,9 procent, jämfört med 13,6 procent under föregående vecka.

– För några veckor sedan såg vi en explosionsartad ökning. Nu ser det ut som om ökningstakten har minskat något, men det går fortfarande åt fel håll. Sjukhusen blir också allt mer belastade. Vi gör allt som står i vår makt för att vända detta, och vi vädjar till länets alla invånare att hjälpa till genom att följa råden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i pressmeddelandet.

På måndagen vårdades 69 patienter med covid-19 på sjukhus i regionen. Av dessa vårdades 11 på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning.

TRE BEREDSKAPSLÄGEN

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

  • Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelsutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.
  • Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.
  • Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen