Sofia Rydgren Stale precis efter att hon valts till ny ordförande för Läkarförbundet. Foto: Rickard Kilström

– Man blir alldeles varm inombords. Man blir så oerhört glad och stolt att få förtroendet att representera Sveriges läkare, att representera sin yrkeskår. Det är fantastiskt, säger Sofia Rydgren Stale när Läkartidningen pratar med henne strax efter att hon valts till ny ordförande i Läkarförbundet.

Hon har suttit sex år i styrelsen, varav två år som andre vice ordförande. Hon har haft flera andra fackliga uppdrag tidigare och varit engagerad i både sin lokala förening och som ordförande i Sylf Östra Skåne.

Hon är överläkare i psykiatri och har arbetat flera år på en specialistklinik. Men nu senast har hon arbetat ett par år inom primärvården.

Kommer det sätta någon prägel på ditt ordförandeskap?

– Man bär ju med sig erfarenheter från alla områden, säger hon och fortsätter:

– Jag tycker vi har gjort mycket bra i förbundet. Vi har mycket att vara stolta över. Det är viktigt att fortsätta det arbetet och vara uthållig och att jobba strategiskt. Samtidigt har jag önskan och ambition att jobba ännu mer med våra delföreningar.

Hur ska du göra det?

– Jag har ett rätt långt engagemang i lokalföreningen så jag ser ju vilka frågor man sitter med där varje dag. Sedan tror jag det är jätteviktigt att man frågar folk vad de vill att vi ska göra och på vilket sätt. Annars är det lätt att man sitter på sin egen kammare och kommer på en lösning. Men det är viktigare att ha ett samtal kring hur vi ska jobba tillsammans framöver.

Sofia Rydgren Stale har svårt att välja en fråga som ligger henne extra nära. Men hon påpekar att hon arbetat mycket med lokala frågor som arbetsmiljö och lön. Men hon har även arbetat mycket med utbildnings- och forskningsfrågor. De låg på hennes bord i Sylf och de ligger även i dag på hennes bord då hon är ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd.

Och precis som sin företrädare Heidi Stensmyren, känner hon att Läkarförbundet inte nått hela vägen i fortbildningsfrågan. Hon vill se en reglering i form av lagstiftning eller föreskrifter.

– Det har varit en fråga som varit svår att nå framgång i. Men jag är uthållig i min person, jag tänker att vi får springa det här ultramaratonloppet och att vi ändå flyttat fram positionerna. Man får fortsätta nöta efter principen om droppen som urholkar stenen.

Hon medger att vägen fram till ordförandevalet var en anspänning och att det blev en urladdning när fullmäktiges röster stod klara. Men redan på fredagen drar jobbet igång igen, då har styrelsen ett konstituerande möte och en hel del formalia att gå igenom. Och så ska alla motioner från fullmäktigemötet gås igenom.

– Det har varit en lång process från att Heidi tillkännagav att hon inte ställde sig till förfogande för omval, fram till i dag. Men vi kör igång i morgon, säger Sofia Rydgren Stale.

Sofia Rydgren Stale

Ålder: 44 år.

Bor: Kristianstad.

Specialitet: Psykiatri.

Arbetsplats: Primärvården i Region Skåne.

Uppdrag: Ny ordförande i Läkarförbundet. Tidigare andre vice ordförande i förbundet, ordförande i förbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO), ledamot i Östra Skånes läkarförening, Head of delegation för Sverige, Europeiska unionen för medicinska specialister (UEMS).