Läkarförbundet ska undersöka fackligt förtroendevaldas situation i en riktad enkät till samtliga av dessa i lokalföreningarna. Förbundet ska också »verka för att tydliggöra för arbetsgivare och chefer innebörden och värdet av det fackliga uppdraget« och »verka för att tydliggöra för medlemmar vilket skydd man har som facklig förtroendeman«.

– Det är ett hårdnat klimat för fackliga förtroendevalda, sa Anette Hein, Stockholms läkarförening.

Detta bekräftades Anna Rask-Andersen, Sjukhusläkarna:

– Jag vill bara tala om att det finns de som tycker att jag är ett arbetsmiljöproblem. Jag stödjer Anette Heins yrkande, sa hon.

Motionen bifölls i sin helhet av fullmäktige efter att motionären modifierat ett av yrkandena så att även förbundsstyrelsen kunde ställa sig bakom det.