Sedan i somras har tre operationssalar i den så kallade gyneklogikorridoren varit stängda på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Orsaken är att gammalt mögel upptäckts i samband med en vattenskada. Därtill kom nyligen rapporter om arbetsmiljöproblem där personal inom kirurgi- och akutverksamheterna fått allergiliknande symtom. Enligt NU-sektionen inom Västra Götalands läkarförening har dock inga läkare rapporterat problem.

Nu har regionstyrelsen i Västra Götaland beslutat om åtgärder. En omfattande sanering och ombyggnation ska inledas, först av gynekologikorridorens tre salar och därefter kirurgkorridorens fem salar. Det ger också en möjlighet att förnya operationssalarna.

När operationsenheten för gynekologi inklusive kringytor byggs om, beräknas det kosta 55 miljoner kronor. Att hyra operationsmoduler beräknas kosta nästan 90 miljoner kronor.

Beslutet välkomnas av läkarföreningen.

– Vi tror att den här lösningen är nödvändig, dels för att ersätta dagens kapacitet, dels som reserv i händelse av att problemen sprider sig. Så vi ställer oss positiva till den här typen av lösning, säger Johan Klaar, ordförande i NU-sektionen.

– Att det sedan kostar pengar – det får man bara ta. Det finns inget annat sätt att hantera det.

Ger de moduler man hyr in en tillräcklig kapacitet?

– Det är nog en bra start åtminstone. Behöver man inte stänga fler salar än man redan har gjort så bör det räcka.

Det som däremot oroar Johan Klaar är om möglet skulle spridas ytterligare. Då skulle operationskapaciteten i den återstående korridoren kunna hotas, vilket i värsta fall kan kräva flytt av en del operationer från NÄL. Därför menar han att det är viktigt att operationsmodulerna verkligen kommer på plats i tid.

Rapporter om arbetsmiljöproblem på operation på NÄL har förekommit även tidigare och på sistone har läget blivit akut med stängda salar. Och läkarföreningen tycker att regionen nu hanterar situationen bra.

– Just nu tycker vi att de hanterar det bra. Dels gör man en ombyggnad som behövs, dels verkar sjukhusledningen driva på att man gör detta fort.

 

Läs även:

Anställda på NÄL sjuka av luften – NU-sjukvården in i stabsläge