I den senaste lägesbilden från landets länsstyrelser ser 16 län en ökad belastning på provtagningen och 7 län har redan nått sin maxkapacitet, rapporterar Dagens Nyheter. Det är olika problem i olika regioner. Fem regioner har brist på analyskapacitet och två har kö till tidbokningen. Problemen kretsar främst kring vilken kapacitet som laboratorierna har, men det råder också personalbrist på grund av att vaccination mot säsongsinfluensan har kommit igång.

Länsstyrelserna, som är med och organiserar testerna, uppger i exempelvis Värmland och Västernorrland att analyskapaciteten nått taket. Och i Region Stockholm går det inte att beställa hemtester eftersom den befintliga kön måste betas av först.

Västra Götaland har tidigare i veckan meddelat att antalet PCR-tester minskas med 25 procent denna vecka. I Östergötland har driftstörningar gjort att man fått prioritera vilka patienters svar som ska analyseras först.

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har socialminister Lena Hallengren (S) kallat regionerna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till möte nästa vecka med anledning av situationen.

»Jag vill ta del av den verklighet som regionerna upplever, de insatser som regionerna vidtar för att upprätthålla testning och smittspårning och säkerställa att alla tänkbara resurser satsas för att klara en hög nivå på dessa verksamheter«, skriver Lena Hallengren i kallelsen.