– Här finns ett personligt ansvar. Men framför allt är det myndigheterna som är lama under en pandemi som ännu inte peakat. Kulmen verkar komma under mitten av december och några veckor framåt när julhandeln är som störst. Det kan sluta väldigt illa, vi börjar redan få problem med vårdplatser och intensivvård, säger Andreas Fischer till Svenska Dagbladet.

Enligt Andreas Fischer är de allmänna råden»vaga och diffusa«och därför måste smittskyddsläkarna skärpa restriktionerna.

– De borde vara mer distinkta. De kan göra mycket mer med hjälp av smittskyddslagen och inte vara så återhållsamma, säger han.

Han vill att munskydd ska delas ut och användas i varuhusen och att antalet kunder i butikerna begränsas. Och han menar att detta borde gå att organisera utan att man behöver skriva om några lagar.

Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Stockholm, vill inte kommentera förslagen från Sjukhusläkarna i Stockholm. Men hon håller inte med om att de lokala allmänna råden är för vaga.

– Nej, jag tycker att vi är stränga och tydliga. Det borde räcka, säger hon till Svenska Dagbladet.