Mot bakgrund av en snabb ökning av covidfall i Halland, Örebro och Jönköping har nu Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd i dessa tre län.

I korthet handlar det om att alla invånare uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym, samt att avstå fysisk kontakt med andra än de som man bor med.

Beslutet, som gäller till och med den 24 november, presenterades vid en pressträff med regeringen på tisdagen.

– Utvecklingen går år fel håll i flera regioner, kommuner, landsdelar. Läget är mycket allvarligt. Allt fler intensivvårdsplatser används för att vårda svårt covidsjuka patienter. Mycket talar för att antalet avlida kommer att öka. Den lilla respit vi fick i somras är över, sa statsminister Stefan Löfven (S) vid pressträffen.

Sedan tidigare har skärpta allmänna råd införts i Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Uppsala och Östergötland. Dagens besked innebär att sju av tio invånare i Sverige nu omfattas av skärpta råd.

Vid pressträffen medverkade också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, som vände sig till direkt till regionerna och hälso- och sjukvården med uppmaningar kring testning och smittspårning.

Han konstaterade bland annat att resurserna för testning och smittspårning var för små i våras, vilket medförde hårda prioriteringar för vem som kunde komma ifråga för testning då.

– I dagens läge, med tilltagande smittspridning, måste regionerna göra allt för att detta inte ska upprepas, sa Johan Carlson.

Eftersom många regioner nu genomför en omfattande testning närmar sig många taket för testkapaciteten. Regionernas kapacitet måste därför utökas genom omprioriteringar, samt genom att regioner hjälper varandra, enligt Johan Carlson.

– Folkhälsomyndigheten kommer även fortsättningsvis att kunna ställa stora extra resurser till förfogande, men den egna mobiliseringen av resurser är helt nödvändig.

Detsamma gäller smittspårningen.

– Ytterligare resurser måste mobiliseras i regionerna genom omprioritering av annan verksamhet, såväl inom hälso- och sjukvården som annan verksamhet som regionerna bedriver. Detta måste göras för att förhindra att vi återigen tvingas till de massiva omprioriteringar och nedskärningar i vården som gjordes i våras för att de många allvarligt sjuka i covid skulle få vård, sa Johan Carlson.

Vid den myndighetsgemensamma pressträffen senare under tisdagen bekräftade statsepidemiolog Anders Tegnell det bekymmersamma läget vad gäller antalet nya fall i Sverige.

– Ökningen har blivit allt större vecka för vecka. Vi är nu uppe i en dryg fördubbling mellan de senaste två veckorna, sa Anders Tegnell.

Även inom sjukvården syns nu en större ökning av antalet inneliggande patienter jämfört med tidigare. Enligt Socialstyrelsens siffror vårdas just nu 75 covidpatienter inom intensivvården. Ytterligare 553 patienter med covid-19 vårdas inneliggande på andra avdelningar än IVA.

Sedan i fredags har ytterligare 31 personer registrerats som avlidna med covid-19.

– Det börjar även finnas en svag tendens till att antalet avlidna också börjar gå uppåt, från väldigt låga nivåer. Men även där ser vi en utveckling, tyvärr åt fel håll.

Totalt har nu 5 969 personer med covid-19 avlidit i Sverige.