Som Läkartidningen tidigare berättat har Region Blekinge tidigare infört egna skärpta råd för att hindra smittspridning. Regionen ville ligga steget för Folkhälsomyndigheten och gav regionala råd som liknade de Folkhälsomyndigheten lagt fram för andra regioner.

Nu har dock Folkhälsomyndigheten också skärpt råden för Blekinge, vilka ersätter regionens egna. Det görs i samråd med bland annat regionens smittskyddsläkare och länsstyrelsen.

De nya råden är snarlika de gamla.

– Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd innebär med andra ord precis samma sak som tidigare för dig som bor eller vistas i Blekinge, säger smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö i ett pressmeddelande.

Blekingebor uppmanas att undvika fysisk kontakt med personer utanför det egna hushållet. Man bör också undvika inomhusmiljöer som gym, butiker och museer, liksom idrottsträningar, matcher eller konserter. Invånarna uppmanas också att avstå onödiga resor. Arbetsgivare uppmanas att så långt som möjligt underlätta för att råden ska kunna följas.

Att Folkhälsomyndigheten skärper de allmänna råden i Blekinge innebär att alla Sveriges regioner har fått skärpta råd.