Folkhälsomyndigheten skärper de allmänna råden för Västernorrland och Gävleborg. Beslutet har fattats efter samråd med smittskyddsläkare och berörda länsstyrelser och regioner.

Enligt ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten har antalet fall av covid-19 ökat kraftigt i de två länen, vilket medfört en ökad belastning på hälso- och sjukvården.

Precis som i andra regioner innebär de skärpta lokala råden att invånarna ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Man ska också undvika att delta i möten, konserter och idrottsträningar samt att vistas i inomhusmiljöer som exempelvis butiker, museer och gym. Dessutom ska invånarna avstå från onödiga resor både inom och utanför regionen.

Beslutet gäller till och med den 13 december, men kan komma att förlängas.

Jämtland-Härjedalen är nu den enda av landets 21 regioner som inte omfattas av skärpta lokala råd.

På måndagen meddelade regeringen också att man inför inför hårdare nationella restriktioner för att stoppa smittspridningen. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på över åtta deltagare ska förbjudas enligt ett förslag som nu gått ut på snabbremiss. Den tillfälliga förordningen ska träda i kraft den 24 november och gälla fyra veckor framåt.