De skärpta allmänna råden i Region Jämtland Härjedalen gäller till den 13 december. De allmänna råden förlängs också i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland till och med den 13 december. Det innebär att alla regioner i Sverige nu har skärpta råd. I 20 av 21 fall har besluten fattats av Folkhälsomyndigheten, i Blekinge har regionen dock valt att införa egna lokala råd.

Covid-19-läget i Sverige är fortsatt allvarligt, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi ser en tydlig ökning de senaste veckorna med ett stort antal fall som IVA-vårdas, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, på torsdagens pressträff.

Enligt Socialstyrelsen vårdas 183 personer med covid-19 inom intensivvården och ytterligare 1 419 coronapatienter vårdas på sjukhus. Det finns 610 disponibla intensivvårdsplatser med respirator. 570 av dem är belagda, varav cirka 40 procent av patienter med covid-19.

– Med hög sannolikhet kommer antalet inlagda på IVA och övriga vårdavdelningar fortsätta öka vilket kommer att belasta sjukvården ytterligare, sa Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen.

Provtagningsvolymerna ökar i Sverige. Samtidigt är testkapaciteten ansträngd i flera regioner. Karin Tegmark Wisell betonade vikten av att testkapaciteten används på rätt sätt.

Frågan om munskydd präglade annars en hel del av frågorna under presskonferensen.

Tidigare under torsdagen gick Kungliga Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 ut med en rapport om munskydd och ventilation. Där drar de slutsatsen att god ventilation med luftutbyte och användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer. Detta gäller även för kollektivtrafiken, skriver expertgruppen som betonar att användningen av munskydd är särskilt viktig inom all sjuk- och äldrevård.

– Det finns i dag nya experimentella och epidemiologiska belägg för att munskydd minskar risken för luftsmitta, men inga för att de skulle ha motsatt effekt, säger Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd samt ordförande för expertgruppen, i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten fick bland annat frågan om det är ett problem att Kungliga Vetenskapsakademien och Folkhälsomyndigheten sänder ut olika budskap.

– Jag tycker inte att det behöver vara det. Det handlar om att vi är i ett kunskapsläge där underlaget är svagt och att man gör bedömningar. Det som är viktigt från vår sida är att framföra att munskydd inte ska vara en ursäkt för att inte hålla avstånd, svarade Karin Tegmark Wisell.