Foto: Skärmdump från pressträffen den 5 november.

Under de senaste veckorna har antalet fall av covid-19 ökat kraftigt i Sverige. Det meddelade Folkhälsomyndigheten vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– Vi ser att det är en ökning i alla regioner utom i Jämtland Härjedalen. Situationen är allvarlig, sa Karin Tegmark Wisell, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten.

Dessutom ökar andelen positiva prov. Under vecka 43 var 5,6 procent av de provtagna positiva. Det kan jämföras med 9,7 procent under förra veckan.

Enligt Karin Tegmark Wisell börjar man se påtaglig effekt på antalet IVA-vårdade. Enligt Socialstyrelsens siffror vårdas i nuläget 90 personer med covid-19 inom intensivvården.

– Tittar man på antalet avlidna per vecka så ser vi också ett tydligt genomslag med ökningar under de senaste två veckorna, säger Karin Tegmark Wisell.

Totalt har nu 6 002 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige.

Mot bakgrund av att antalet personer som diagnostiserats med covid-19 ökat kraftigt i både Sörmland och Kronoberg, inklusive en ökad belastning på sjukvården, införs nu skärpta lokala allmänna råd i dessa län.

I korthet handlar det om att alla invånare uppmanas att avstå från inomhusmiljöer som butiker, badhus och gym samt från fysisk kontakt med andra än de som man bor med. Beslutet gäller till och med den 26 november, men kan förlängas.

Vid pressträffen medverkade också Christian Blomkvist, smittskyddsläkare i Kronoberg. Han beskriver ett bekymmersamt läge där antalet fall ökat kraftigt de senaste veckorna. Förra veckan hade Kronoberg närmare 500 fall.

– Vi ser också en ökad andel positiva prov. Tidigare låg vi på kanske 3–4 procent positiva. Vecka 43 gick vi upp till 10 procent, och förra veckan var det så högt som 15 procent. Vi har också en ansträngd testverksamhet och en väldigt ansträngd smittspårning, säger Christian Blomkvist.

Dessutom behöver allt fler söka vård, och allt fler behöver läggas in.

– Vi har nu även tre, fyra patienter på IVA, vilket är bekymmersamt och en oroande utveckling.

Även i Sörmland har antalet inneliggade patienter med covid-19 ökat.

– Antalet inlagda går rakt uppåt. På morgonen hade vi 20 fall, och fem IVA-fall. Det går väldigt fort här, Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Han uppmanade invånarna att ta till sig och följa de lokala allmänna råden.

– Tyvärr är det nödvändigt nu, för vi prognostiserar kanske 20 IVA-fall och 100 vårdade inom de närmaste veckorna om vi inte börjar med detta nu.