De skärpta allmänna råden för Skåne län och Uppsala län har förlängts till och med den 13 december. Och i går infördes skärpta råd även i regionerna Gävleborg och Västernorrland. Även dessa gäller till och med den 13 december.

I både Gävleborg och Västernorrland har antalet fall dubblerats varje vecka de senaste veckorna.

– Vi hoppas att detta kan bromsa utvecklingen där, vilket vi ser tendenser till i de andra regionerna att det kan göra, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens digitala myndighetsgemensamma pressträff.

Även övriga regioners lokala råd kommer att förlängas till att gälla till och med den 13 december. Folkhälsomyndigheten planerar sedan för att nya nationella råd, som alltså ska vara lika i hela landet, därefter ska ta över och gälla över jul- och nyårshelgerna, eftersom folk förväntas röra sig mellan regionerna då. Men vad som ska gälla då är ännu inte klart. Anders Tegnell betonade att det nu är »extremt viktigt« att följa råden och platta ut kurvan, så att sjukvården klarar att leverera och vi kan komma tillbaka till en positiv utveckling.

Höstens ökade smittspridning i Sverige ligger cirka 2–4 veckor efter utvecklingen i Europa, enligt Anders Tegnell.

– I Europa börjar det lugna ner sig. Ganska många av de länder som hade väldigt stora ökningar tidigt under hösten börjar plana av.

Om den nu svagt avtagande tendensen, till exempel i länder som Nederländerna och Belgien som har haft mycket höga tal, beror på åtgärder eller naturlig utveckling eller en kombination, det är svårt att veta, enligt Tegnell.

– I Sverige fortsätter antalet fall att öka. Vi är inne i en allvarlig situation. Vi börjar närma oss 200 000 fall. Ökningen vecka för vecka verkar fortsätta, möjligen något mindre procentuellt sett än tidigare, men definitivt en fortsatt ökning, sa Tegnell.

Just nu sjukhusvårdas 1 455 patienter i landet för covid-19, varav 167 på IVA, enligt Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall. Detta kan jämföras med vårens topp den 20 april då 2 412 covid-patienter sjukhusvårdades.

– Vi ser en snabb och negativ utveckling, sa hon.

Det finns för närvarande 585 IVA-platser, varav 409 är belagda, och ungefär 40 procent av dem är upptagna av covid-19-patienter.

17 regioner är i stabsläge eller det högre förstärkningsläget. Fyra är kvar i normalläge. Men alla regioner rapporterar om försämringar på både kort och lång sikt.