Stabsläget innebär att en särskild krisstab följer händelseutvecklingen och förbereder sjukhuset för att kunna ta emot en ökad mängd patienter.

Södersjukhuset uppger på sin webbplats att man har en god beredskap för att ta emot fler patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19, och enligt sjukhuset finns fastställda planer för att snabbt kunna öka antalet slutenvårds- och intensivvårdsplatser.

Antalet patienter med konstaterad covid-19 ökar inom sjukvården i Stockholm. Enligt regionens senaste lägesbild vårdas just nu 273 patienter med covid-19 på länets akutsjukhus eller inom geriatrisk vård. Det är en ökning med 61 personer på tre dagar.

Av dessa 273 patienter vårdas 21 inom intensivvården.

Tidigare i veckan gick S:t Görans sjukhus och Danderyds sjukhus upp i stabsläge. På Danderyds sjukhus minskar man nu ner den planerade vården för att kunna ta hand om patienter med störst behov.