Som Läkartidningen tidigare rapporterat har både Läkarförbundets förste vice ordförande Karin Båtelson och andre vice ordförande Sofia Rydgren Stale sagt sig vara intresserade av att ta över efter Heidi Stensmyren.

Nu har valberedningen lagt fram sitt förslag till ny ordförande de kommande två åren: Sofia Rydgren Stale, som är överläkare i psykiatri, specialist sedan 2010, och just nu verksam i primärvården.

»Baserat på hennes kompetens och egenskaper så menar valberedningen att Sofia Rydgren Stale är rätt person för att leda Läkarförbundet, att hon är rätt person för att fortsätta utveckla och förbättra förbundet och därmed stärka läkarprofessionens roll i vården samt att hon kommer att göra det med medlemmarnas bästa i fokus«, skriver valberedningen i sin motivering.

Karin Båtelson, som har ett år kvar på sin mandatperiod som förste vice ordförande, är besviken över beskedet.

– Det var lite oväntat med tanke på alla nomineringar som jag har. Men man har inte alltid valberedningen med sig, säger Karin Båtelson som nominerats till ordförandeposten av Sjukhusläkarna, Västra Götalands läkarförening, Upplands allmänna läkarförening, Kronobergs läns läkarförening, Sveriges läkarförbunds chefsförening samt Svensk förening för klinisk neurofysiologi och Industriläkarföreningen.

Sofia Rydgren Stale har i sin tur nominerats av Distriktsläkarföreningen, Östra Skånes läkarförening, Mellersta Skånes läkareförening, Värmlands läkarförening, Malmö läkareförening och Nordvästra Skånes läkareförening.

Karin Båtelson uppger att hon inte har beslutat sig för om hon kommer att ställa upp som ordförandekandidat, trots valberedningens besked.

– Jag vet inte. Det är fullmäktige som väljer till slut, så vi får väl se.

Sofia Rydgren Stale började sin fackliga bana som vice ordförande i Sylf Östra Skåne 2007, där hon sedan blev ordförande. Hon är för närvarande ledamot i Östra Skånes läkarförening och sitter i förbundsstyrelsen sedan 2014, sedan 2018 som andre vice ordförande. Hon är även ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO) och ledamot i Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, ett företag som ägs av Läkarförbundet.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att leda förbundet tillsammans med resten av styrelsen den kommande mandatperioden. Men i slutändan är det förstås fullmäktige som tar beslutet, säger Sofia Rydgren Stale.

Vad blir det första du vill ta tag i om du blir vald nästa vecka?

– Jag tycker vi har åstadkommit mycket bra de senaste åren. Vi har en stabil och stadig grund att bygga vidare på. Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta mer tillsammans med våra lokal- och yrkesföreningar och kanske involvera våra medlemmar på ett bättre sätt för att kunna påverka och nå framgång för läkarkåren. Det är tillsammans vi blir starka.

Den föreslagna ordföranden beskrivs av valberedningen som resultatinriktad, strategisk, lugn och uthållig.

»Hon är lyhörd, eftertänksam och bygger förtroendefulla relationer. Därtill är hon alltid välformulerad, påläst och tydlig vid offentliga framträdanden och i media. Många har vittnat om hennes goda ledarskapsförmågor i de olika sammanhang hon har lett hittills och hon åtnjuter ett stort förtroende bland medlemmar i förbundet«, skriver valberedningen.

Andra avgörande faktorer har enligt valberedningen varit Sofia Rydgren Stales fackliga bakgrund, med både lokala och centrala engagemang i såväl yrkes- som lokalföreningar, och förmåga att kunna omsätta den lokalfackliga erfarenheten till politisk strategi när frågor ska drivas centralt. Hon får också beröm för sitt konsekventa sätt att driva frågor som rör läkares utbildning, fortbildning och forskning och beskrivs som kunnig och väl insatt i avtalsfrågor. Valberedningen betonar att hon har haft en viktig roll gällande både den nya legitimationsgrundande utbildningen och den nya bastjänstgöringen för läkare.

Som andre vice ordförande efter Sofia Rydgren Stale föreslås Marina Tuutma. Hon har varit ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse i sex år och är ordförande i Distriktsläkarföreningen sedan 2017. Hon är specialist i allmänmedicin och har sin lokalfackliga hemvist i Värmland.

»Som ordförande i Distriktsläkarföreningen är Marina en välkänd talesperson för primärvården och det finns ett stort förtroende för henne runt om i landets föreningar. Att få regeringens primärvårdsreform på plats är en av de ödesfrågor som vården i Sverige står inför och det är därför viktigt att det finns en tydlig representant för primärvården i läkarförbundets presidium«, skriver valberedningen.

Valberedningen föreslår också två nya ledamöter till förbundsstyrelsen: Emelie Hultberg, specialist i gynekologi och obstetrik inom NU-sjukvården och ordförande i Västra Götalands läkarförening, samt Ylva Sandström, som är specialist i allmänmedicin och lokalfackligt aktiv i Stockholm.

För de nuvarande ledamöterna Torsten Mossberg, Saad Rammo och Erik Dahlman föreslås omval.

Valen avgörs på Läkarförbundets fullmäktigemöte 18-19 november.

 

Läs också:

Sofia Rydgren Stale: Våra löner måste avspegla ansvaret vi tar

Karin Båtelson: »Att få ihop folk och engagera är min grej«