Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard L Eriksson

Sofia Rydgren Stale, som var valberedningens förslag till ordförande, valdes med 81 röster över motkandidaten och förste vice ordförande Karin Båtelsons 46 röster.

»Stor erfarenhet av det lokala arbetet«, »utmärkta ledaregenskaper, tydlig, lugn« och »bäst lämpad att driva förändring i omställning till nära vård« var några av de ord som nämndes om Sofia Rydgren Stale under pläderingarna.

Sofia Rydgren Stale arbetar som psykiater inom primärvården i Skåne. Hon började sin fackliga bana som vice ordförande i Sylf Östra Skåne 2007, där hon sedan blev ordförande. Hon är för närvarande ledamot i Östra Skånes läkarförening och sitter i förbundsstyrelsen sedan 2014, sedan 2018 som andre vice ordförande. Hon är även ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO) och ledamot i Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, ett företag som ägs av Läkarförbundet.

– Det är viktigt att vi hugger i och bygger vidare på de framgångar vi skördat, sa Sofia Rydgren Stale i ett tal när ordförande Heidi Stensmyren lämnade över stafettpinnen.

– Vi måste fortsätta att vara uthålliga till exempel när det gäller nationell primärvårdsreform, att läkare ska vara chefer och att fortbildningen ska vara reglerad. Vi behöver förstärka vårt arbete med lön och löneutveckling, avtal och villkor, arbetsmiljö och arbetsmarknad, fortsatte hon.

Till ny andre vice ordförande valdes Marina Tuutma, enligt valberedningens förslag, med knapp majoritet, 66 röster över Johan Styruds 62 röster.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Erik Dahlman (omval), Torsten Mossberg (omval), Saad Rammo (omval), Emelie Hultberg, Västra Götaland (nyval) och Ylva Sandström, Stockholms läkarförening (nyval). I den nya styrelsen, på mandat som går ut 2021, sitter även Tina Crafoord, Madeleine Liljegren, Shokoufeh Manoucherpour, Lars Rocksén, Johan Styrud och Sven Söderberg.

Till ordinarie ledamöter i valberedningen på två år omvaldes Frida Schagelin och Kristin Arthur. Till suppleant valdes Paula Wallmon, Sjukhusläkarna.

Till förtroendemannarevisor omvaldes Thomas Brännström på tre år, och till suppleant till förtroendemannarevisor valdes Joanna Ahlkvist på tre år. Till auktoriserad revisor från och med verksamhetsåret 2020 valdes Veronica Carlsson, PwC.