I en ny arbetsmiljöenkät har Läkarförbundet frågat 10 000 medlemmar om hur de registrerar övertid och hur många timmar oregistrerad övertid de arbetar. Totalt besvarades enkäten av 2 348 läkare.

Knappt 1 400 av respondenterna svarar att de arbetar okompenserad övertid, och i genomsnitt handlar det om 2 timmar och 10 minuter oregistrerad övertid per vecka.

Om resultaten är representativa för hela läkarkåren motsvarar detta enligt Läkarförbundet en lönekostnad på över 2 miljarder kronor per år som arbetsgivarna inte behöver betala.

Ett skäl till att övertidsarbetet inte ersätts är att läkare i vissa fall har inskrivet i sina avtal att övertid inte ska kompenseras. Enligt Läkarförbundet händer det ofta att en ruta om att avtala bort övertidsersättningen redan är ikryssad när anställningsavtal läggs fram för påskrift.

Frågan om övertidsersättning har väckt lokalt engagemang i Sörmland. Där har läkarföreningen inlett en överläggning med arbetsgivaren.

– Det vi fått veta är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att övertid ingår i den månadslön man har när man är specialist, överläkare eller distriktsläkare. Det vill säga: med den lönenivån förväntas man kanske jobba några timmar övertid. Däremot vill de inte definiera hur mycket det skulle handla om, säger Marie Engman, ordförande i Sörmlands läkarförening.

Enligt Marie Engman är läkarföreningens hållning att alla ska ha rätt till övertidsersättning, och att övertid ska vara beordrad eller godkänd i efterhand.

– Det skulle ju göra att folk registrerar tiden rätt. Nu registrerar vi flex. Då syns det inte om man valt själv att vara kvar eller om man faktiskt varit tvungen att vara kvar. Det tycker vi är synd.

Överläggningen gäller också frågan om att arbetsgivaren rutinmässigt skriver bort rätten till övertidsersättning utan att nämna det för arbetstagaren, exempelvis när ST-läkare ska anställas som specialister eller vid nyanställningar.

– Vi har exempel där man inte ens nämner ordet övertid i själva löneförhandlingen eller vid nyanställningen, utan arbetstagaren får bara ett kontrakt där det står nej till övertidsersättning. Så får man inte riktigt göra. Arbetsgivaren ska förklara grunderna för det.

Vad händer om man vid kontraktsskrivningen säger nej till att skriva bort övertidsersättningen?

– Det har varit lite olika scenarier. En del har fått ett nytt kontrakt där det står att man har rätt till övertidsersättning och samma lönenivå. En del har fått en lägre lön, och då har man kanske valt att ta den högre lönen men med bortskriven rätt till övertidsersättning, men då har man i alla fall haft en chans.

Hon fortsätter:

– Det stora problemet är att folk kanske skriver på utan att riktigt veta om vad det är man skrivit på. Man måste som individ veta vad som gäller om man sedan ska kunna säga emot.

En annan lokalförening som arbetat med frågan är Gästrike Hälsinge läkareförening.

– Det vi har lyckats komma överens om är att arbetsgivaren inte ska skriva bort övertidsersättningen för andra kategorier än överläkare. Det är nu en officiell regionpolicy. Det var en viss vinst som kom för några år sedan, säger ordföranden Ylva Björklund.

Hur stort problem är den här frågan?

– Vi upplever ändå att vi har det ganska okej, eftersom alla överläkare har rätt att få ersättning för övertiden tid mot tid via flextidssystemet där vi har vi en väldigt stor flextidsram. Jag skulle säga att det inte är ett gigantiskt problem, men vi tycker att det är principiellt fel att just överläkare ska undantas.

Ylva Björklund fortsätter:

– Men om det är någon som är beordrad att stanna kvar för att en operation eller något som inte kan vänta, och som verkligen inte är flextid, så tycker vi att man då borde ha rätt till övertidsersättning.

Frågan om bortskriven rätt till övertidsersättning är inte ny, men den fortsätter att engagera. Det syns bland annat i motionerna till Läkarförbundets fullmäktigemöte som hålls den 18–19 november.

Till exempel motionerar Mellersta Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening om att Läkarförbundet bland annat ska verka mot att läkare avtalar bort ekonomisk ersättning för övertid, och att förbundet i sitt fackliga arbete verkar mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till kompensation för övertid i anställningsavtalen för läkare.