Förra hösten tillsatte regeringen en utredning som skulle ge en bild av planerade och pågående investeringar inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden är att många regionerna planerar att lägga stora pengar på olika sjukhusbyggen de kommande åren – men det finns ingen samlad bild av hur stora investeringar det handlar om. Samtidigt pågår en stor nationell omställning till god och nära vård.

Uppdraget gick till Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, som ska kartlägga de större investeringsprojekt i sjukhus som pågår och vad som planeras, samt analysera hur de förhåller sig till den pågående utvecklingen av sjukvården på nationell nivå.

Nu har regeringen beslutat att uppdraget ska utökas. Bland annat ska Sofia Wallström överväga om en statlig aktör bör ha ett samordnande uppdrag när regionerna bygger nytt.

– Både staten och regionerna behöver få en bättre bild av vilka investeringar som görs inom hälso- och sjukvården. När vi investerar i framtidens sjukvård måste skattepengarna användas på bästa sätt. Det är viktigt att regionerna får ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta kloka beslut som ger medborgarna en närmare och mer tillgänglig vård, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Enligt ett tilläggsdirektiv ska utredaren analysera eventuella behov av samverkan vid större sjukhusinvesteringar. Det kan handla om samverkan mellan stat och regioner liksom mellan olika regioner. Syftet är att öka förutsättningarna för att större regionala sjukhusinvesteringar bidrar till den nationella utvecklingen av hälso- och sjukvården och samhällsekonomisk effektivitet.

Om Sofia Wallström bedömer att det finns behov av en statlig samordning ska hon också lämna förslag på lämplig aktör och hur uppdraget kan utformas.

I och med tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden. I stället för den 15 januari 2021 ska uppdraget nu redovisas senast den 31 augusti 2021.

Läs mer:

Regionernas kostnader för sjukhusbyggen ska utredas

Sofia Wallström leder regeringens utredning om NKS