Statsepidemiolog Anders Tegnell gästade Läkarförbundets digitala fullmäktigemöte på onsdagen.

Under lunchpausen på Läkarförbundets fullmäktigemöte var statsepidemilogen Anders Tegnell med på videolänk från sitt hus i Linköping. Han sa att han förstår allas oro när spridningen av covid-19 och trycket på vården nu ökar igen. Samtidigt upplever han att det är stor skillnad i arbetet nu jämfört med hur läget var under den första vågen i våras.

– Visserligen kommer det mycket kritik nu igen, och man vill att vi ska göra mer. Men vi har ju en helt annan dialog med vården, regionerna, länsstyrelserna och kommunerna. Det blir väldigt mycket mer konstruktivt än det ibland kändes under våren. Så vi har ett helt annat utgångsläge och möjligheter att hitta bra sätt att jobba med det här, sa han.

Anders Tegnell upplever att det i arbetet under pandemin varit en fördel att han är själv är läkare.

– Det är ju inte mycket av det här som man lärde sig på läkarutbildningen. Samtidigt är det så att läkare har den medicinska grunden och det ger ju en annan trovärdighet kring det man gör. Så är det ju – och det får man använda på ett klokt sätt.

Att läkarkåren har varit långt ifrån enig i alla frågor under coronapandemin ser han inte som ett problem.

– Jag tycker att det är bra att vi kan ha en debatt. Jag tror att det styrker vår trovärdighet ännu mer – att vi kan prata om saker och att vi kan ha olika åsikter och tolkning av den kunskap som finns. Sen föredrar jag när debatten blir konstruktiv och man kommer med förslag på hur vi kan bli bättre.

Anders Tegnell berömde också läkarna för den snabba omställningen under pandemin. Både när det gäller uppskalningen av intensivvårdsverksamheten och den övriga vården.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att lyfta läkare som profession och hur viktiga de har varit under den här processen. Att de fortsatt ska få en möjlighet att vara med och utveckla det vi behöver utveckla. Det finns mycket som vi skulle behöva bli bättre på, inte minst beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården.