De sju patienter som insjuknade på avdelningen i Lund var mellan 75 och 95 år. Två av de drabbade patienterna avled till följd av virussjukdomen. Smittoutbrottet pågick mellan den 10 maj och 2 juni och sjukhusets bedömning är att det sannolikt var symtomfri personal som förde in smittan på avdelningen.

– Det som hänt är mycket olyckligt och jag känner med patienterna, familjerna och andra närstående. Att patienter smittas inne på sjukhuset är naturligtvis allvarligt och vi anmäler det inträffade eftersom vi inte kan utesluta att utbrottet på avdelningen hade kunnat förhindras om vi hade haft andra rutiner för skyddsutrustning, säger Maria Josephson, verksamhetschef, i ett pressmeddelande.

På avdelningen där utbrottet skedde vårdades både covid-19-patienter och patienter med andra infektionssjukdomar. När utbrottet på avdelningen upptäcktes vidtogs flera åtgärder, bland annat intagningsstopp och införande av munskydd vid alla patientmöten. Dessutom har sjukhuset börjat testa symtomfri personal vid utbrott i verksamheten.

Skånes universitetssjukhus utreder just nu också ytterligare fall av smittutbrott på avdelningar för att se om det finns skäl att göra fler anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är givetvis alltid viktigt att patienter som vårdas på sjukhus inte drabbas av några nya sjukdomar under vårdtiden. Den utbredda och snabba spridningen av covid-19 i samhället har ställt ökade krav på sjukvården och vi gör hela tiden vårt yttersta för att kunna ge en trygg och säker vård, säger Marie Ekberg, chefläkare i pressmeddelandet.