Som Läkartidningen berättade på måndagen ökar smittspridningen snabbt ibland annat Uppsala. Sedan tidigare råder också skärpta lokala råd i regionen.

Och klockan 13 på tisdagen gick Region Uppsala även upp i regionalt stabsläge. Den särskilda sjukvårdsledningen kommer nu att följa tillgång till vårdplatser, materiel, provtagning och bemanning minutiöst.

– Antalet bekräftade fall har ökat kraftigt den senaste tiden och allt fler patienter med covid-19 behöver sjukhusvård. Genom att arbeta i stab får vi en bättre överblick av situationen och har mandat att snabbt fatta och genomföra nödvändiga beslut, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler i ett pressmeddelande.

Också Västra Götalandsregionen gick upp i stabsläge på tisdagen. Bakgrunden är att antalet covid-smittade ökat fyra veckor i sträck, med en fördubbling förra veckan. Då nådde antalet nästan 3 000, efter att ha legat en bit under 1 500 veckan dessförinnan. Också sjukhusinläggningarna har ökat. Nu vårdas 119 personer för covid-19, varav 14 på IVA.

– Det är en bekymmersam situation med den snabba ökningen och vi behöver nu börja ställa in planerad vård för att frigöra vårdplatser. Vi har bra tillgång till skyddsmateriel, läkemedel och annan utrustning, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i ett pressmeddelande.

Västra Götalandsregionen skärpte de allmänna råden i torsdags, tillsammans med Östergötland och Stockholm, något Skåne och alltså Uppsala gjort sedan tidigare.

I förra veckan gick också Region Jönköpings län och Region Östergötland upp i stabsläge.

 

Läs även:

Snabb smittspridning i Stockholm och Uppsala

Jönköping går upp i stabsläge igen

Norrtälje sjukhus i stabsläge efter flera covidfall