I september inledde åklagare förundersökning på grund av den testning för antikroppar mot sars-cov-2 som Uppsalaprofessorn Åke Lundkvist och flera andra forskare gjort bland vänner och bekanta i Stockholmstrakten. Beslutet fattades efter en åtalsanmälan från Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP), som kommit fram till att det hela rör sig om forskning som skulle ha etikprövats.

Åke Lundkvist själv har dock hävdat motsatsen. »Vi har aldrig betraktat vårt antikroppstestande bland vänner och bekanta som någon forskning eftersom det varken planerades, genomfördes, dokumenterades, analyserades eller var tänkt att publiceras vetenskapligt«, sa han i en intervju här i Läkartidningen tidigare i höstas.

Nu har ytterligare ett fall av misstänkt covidforskning utan etiskt tillstånd där Åke Lundkvist är inblandad dykt upp, enligt UNT.

Det gäller en uppmärksammad studie – ledd av Åke Lundkvist – som visade att ett visst snabbtest för antikroppsförekomst mot sars-cov-2 hade hög träffsäkerhet.

Enligt UNT har två forskare, som själva står som medförfattare till studien, flaggat för att studien saknade etiskt tillstånd. Deras chef, Eva Lindberg, professor och prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har därför gjort en anmälan till universitetets rektor. Nu blir det upp till rektorn att fatta beslut om ärendet ska tas upp av universitetets nämnd för utredning av avvikelse från god forskningssed.

– Det här är ett besvärligt ärende med en hel del oklarheter i, därför vill vi få det prövat, säger Eva Lindberg, till UNT.

Läkartidningen söker Åke Lundkvist för en kommentar.

ÖNEP har ännu inte fått in någon anmälan kring det aktuella fallet, enligt Jörgen Svidén, kanslichef.

»I dagsläget har vi av det skälet inte någon avsikt att inleda ett tillsynsärende avseende detta«, uppger han i ett mejl till Läkartidningen.

Läs också:

Utredningen av prefektens ansvar för antikroppstestning läggs ned

Virusforskare: Ofattbart beslut att åtalsanmäla antikroppstestning

Förundersökning inleds mot forskare bakom antikroppsstudie

Covidstudie olaglig enligt etiknämnd

Debatt: Åtalsanmälan för covidtest: Var dras gränsen för forskning i framtiden?