Genom ett nytt beslut i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd överförs både kostnad och ersättning för alla digitala besök på vårdcentralerna där patienterna är listade. Därtill blir avgifterna för vård hos annan utövare mer enhetlig, där läkarbesök kostar 500 kronor och övriga besök kostar 350 kronor.

I praktiken ska det förenkla förfarandet när patienter går till andra vårdgivare än deras egen vårdcentral. Men en effekt av det blir också att patienternas vårdcentraler får betala 500 kronor varje gång patienten söker digital vård hos exempelvis Kry eller Min Doktor. Tidigare har den kostnaden hanterats centralt i regionen.

– Stora delar av det man gjort är bra, det vill jag också lyfta fram. Man har till exempel minskat kostnaderna för bild- och funktionsdiagnostik, säger Olof Lindqvist, styrelsemedlem i Mellersta Skånes läkarförening och läkare på Vårdcentralen Lindeborg i Malmö.

– Men den här förändringen slår negativt. Och allt som belastar ekonomin i dagsläget gör att vi inte kan fullgöra vårt uppdrag på ett optimalt sätt. Det går till syvende och sist ut över patienterna.

Nu i pandemitider är det extra problematiskt.

– Vi skulle behöva anställa fler för att klara situationen, den är ansträngd på grund av covid-19. Det är många vårdcentraler som har en ansträngd ekonomi trots statsbidrag, säger Olof Lindqvist.

Han menar att det svårt att hitta utrymme till anställningar även utan en pandemi som försvårar läget: primärvården är underfinansierad, relativt sitt stora uppdrag.

Regionen vill med förändringarna styra mer digital vård mot de egna vårdcentralerna.

– Löser du ditt digitala besök själv får du en ersättning för det. Men du får också betala om en patient söker sig någon annanstans, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Men det har till viss del försvårats av att Region Skånes egen digitala satsning drog ut på tiden på grund av oklarheter i upphandlingen. Därtill är det svårt för vårdcentralerna att nå ut till allmänheten på samma sätt som de privata digitala vårdgivarna som kan satsa större belopp på reklam.

Olof Lindqvist tycker att ambitionen är bra, men befarar att det kan bli mycket dyrt för vårdcentralerna om många skåningar söker sig till de privata nätläkarna. I stort tycker han att politikerna i landet borde begränsa ersättningen till nätläkarna.

– Man borde fundera över om det över huvud taget ska vara skattefinansierat. Och om det ska vara det kan man välja många olika alternativ, som att patienten får betala en viss kostnad själv.