Maria Gustafsson och Jill Taube, initiativtagare till »Vem tar hand om doktorn?«, vid ceremonin på torsdagen. Foto: Jesper Cederberg

Nätverket får stipendiet för sitt »engagemang och mångfacetterade sätt att stötta enskilda kollegor och samtidigt arbeta för en bättre hälsa och arbetsmiljö för läkarkåren som helhet«.

– Det känns jättefint att det här uppmärksammas. Vi tror ju på det vi gör och upplever att kollegor behöver stötta varandra, säger distriktsläkaren Maria Gustafsson vid ceremonin på torsdagen.

Det var hon och psykiatern Jill Taube som bildade nätverket »Vem tar hand om doktorn?« för drygt tre år sedan. Båda hade patienter som var läkare, och de såg att ohälsan i läkarkåren ökade.

De anordnade en slags återhämtningsresa för läkare till Rhodos. Men det blev mer än så. De startade en Facebook-grupp som snabbt fick många medlemmar – i dag är de cirka 8 400. Nätverket har även skapat en egen webbplats och anordnat dussintals utbildningar, event, resor och föreläsningar.

– Vi har medvetet styrt frågorna mot arbetsmiljö och doktorsrollen i stort. Vi uppfattar att den arenan saknats till viss del, säger Maria Gustafsson.

Samverkan och team är ledord.

– Hela nätverket är ett slag för det kollegiala och att vi möts över specialitetsgränserna. Här är vi alla: studenter, seniora, labdoktorer och så vidare, säger Jill Taube.

Diskussionerna handlar alltså ofta om arbetsmiljö och arbetssituation. Mycket fokus ligger på friskvård, och det delas till exempel en del träningstips.

Nätverket får stipendiet »Hållbart arbetsliv« för projektet »Doktorsdialoger«, en sorts kollegiala stödgrupper. De 30 000 kronorna ska bland annat gå till att utbilda handledare, vilka i sin tur ska utbilda samtalsledare. Dessa kallar Maria Gustafsson och Jill Taube för »facilitatorer«, och det är de som leder samtalsgrupper i nätverkets regi.

I år har så klart pandemin påverkat verksamheten. Men under våren har nätverket gjort ett pilotprojekt där läkare kan mötas digitalt. Det fanns en viss oro att samtal inte skulle fungera så bra digitalt, men återkopplingen har varit positiv. Att inte behöva resa, utan sitta i sin hemmiljö, kan till och med göra det lättare att prata om svåra saker.

– Det som var något negativt med pandemin blev något bra, säger Jill Taube.

 

Läs även:

Nätverket »Vem tar hand om doktorn?« fortsätter växa

Stöttande Facebook-grupp har samlat 5 000 läkare