Behandling med remdesivir visade ingen effekt i WHO:s stora internationella studie Solidarity. Nu avråder alltså den nya versionen av WHO:s behandlingsrekommendation från användning av läkemedlet.

Efter att ha sammanställt data från fyra randomiserade prövningar – däribland Solidarity – drar en expertgrupp slutsatsen att remdesivir inte har någon meningsfull effekt på vare sig överlevnad eller andra viktiga effektmått, som behov av respiratorvård eller tid till klinisk förbättring.

Den nya versionen av WHO:s behandlingsrekommendation publiceras i tidskriften BMJ.