Tidigare har regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna beslutat om cirka 10 miljarder kronor i ersättning till kommuner och regioner för extra coronarelaterade kostnader. Nu dubblas den siffran, skriver Dagens Nyheter.

Hittills har landets kommuner och regioner har ansökt om runt 11 miljarder kronor för att täcka ökade kostnader för sjukvård och omsorg till följd av covid-19. Det handlar bland annat om övertidsersättning för personalen och ökad användning av sjukvårdsmaterial.

– Det här är mer än vad kommunerna och regionerna har ansökt om. Vi tar höjd för att det finns risker för ökade kostnader, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till Dagens Nyheter.

Beslutet har fattats tillsammans med samarbetsparterna och klubbas formellt på tisdagen i form av en extra ändringsbudget. Anledningen uppges vara den ökade smittspridningen.

Enligt Dagens Nyheter kommer regeringen även att skjuta till ytterligare 3 miljarder kronor för att möta behovet av storskalig testning. Sedan tidigare har 6,8 miljarder kronor avsatts för ökad testning och smittspårning.