Nyligen flaggade Pfizer för att den vaccinkandidat som de utvecklat tillsammans med det tyska företaget Biontech gav en stark skyddseffekt mot det nya coronaviruset i en stor pågående fas 3-studie.

Nu går alltså företaget Moderna ut med samma besked om sin vaccinkandidat, även om man även i detta fall ska tolka beskedet med försiktighet – även här rör det sig om sparsamt med data, som inte referentgranskats för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

14 dagar efter att den andra av två doser vaccin givits var den skyddande effekten närmare 95 procent, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Interimsanalysen bygger på 95 fall av bekräftad covid-19 i den pågående prövningen där mer än 30 000 personer hittills inkluderats. 90 av fallen sågs i placebogruppen och 5 i gruppen som fått vaccinet.

Även när det gäller allvarlig sjukdom – som var det sekundära effektmåttet i studien – flaggar företaget för en stark skyddseffekt. Analysen bygger på 11 fall av allvarlig covid-19. Samtliga inträffade i placebogruppen, medan ingen i gruppen som fått vaccin blev allvarligt sjuk i covid-19.

Så här långt har inga allvarliga säkerhetsbrister med vaccinet setts under studiens gång, enligt företaget.

Samtidigt börjar nu den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granska data för Modernas vaccinkandidat, för att snabba på ett eventuellt godkännande.

Sedan tidigare utvärderar myndigheten Astra Zenecas och Pfizers vaccinkandidater. Även i det här fallet kommer granskningen ske genom en så kallad rolling review – en process som används för att påskynda bedömningen av ett läkemedel i en kritisk situation.

Det innebär att myndigheten går igenom forskningsdata allt eftersom de trillar ut från pågående studier, innan företaget har tillräckliga data för att kunna lämna in en formell ansökan om godkännande.

Läs också:

EU tecknar avtal om Pfizers vaccin

Pfizer flaggar för stark skyddseffekt av vaccin mot det nya coronaviruset

EMA granskar ännu ett coronavaccin