Akademiska sjukhuset har dragits med stora underskott under flera år. I år räknar man med att underskottet landar på drygt en miljard kronor. För att få en ekonomi i balans om två år har sjukhusledningen nu tagit fram ett förslag på åtgärder som ska minska kostnaderna med 400 miljoner kronor.

Totalt handlar det 300 olika åtgärder som har tagits fram i samråd med verksamheternas ledningsgrupper.

– De ska verkställas så snart som möjligt med målet att ge effekt nästa år. I princip berörs hela sjukhuset utom infektion, som fått respit med anledning av rådande pandemiläge. Utgångspunkten är att Akademiska ska kunna fullgöra sina uppdrag inom vård, forskning, utbildning och samverkan med näringslivet, säger Eric Wahlberg, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Den största besparingen ska göras på personalsidan. I första hand ska sjukhuset minska antalet anställda genom naturliga avgångar och genom att se över tillfälliga anställningar. I dagsläget läggs inga varsel – men enligt Eric Wahlberg kan det inte uteslutas på sikt.

Andra åtgärder handlar om effektiviseringar som rör medicinskt material, medicinsk service och läkemedel samt planer att ta emot fler riks- och regionpatienter.

Sjukhusstyrelsen ska ta beslut om sparpaketet vid sitt sammanträde den 14 december.

– Politiskt vill vi att Akademiska ska uppnå en ekonomi i balans 2022, och vi måste komma igång med arbetet. Även om det är tufft, så måste det göras parallellt med pandemin, annars kommer vårt underskott bara att fortsätta att växa. Förutom att spara pengar 2021 har vi även ett nytt avtal med sjukvårdsregionen på plats, säger sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) i pressmeddelandet.

Anna-Karin Agvald, ordförande i Upplands allmänna läkarförening, är inte särskilt förvånad över dagens besked.

– Sparpaket får vi med jämna mellanrum på Akademiska sjukhuset. Det är inget nytt och det har bara blivit värre de senaste åren, säger hon till Läkartidningen.

Hon pekar på att det nu blir viktigt att värna arbetsmiljön om det inte inte blir några ersättare för de vikarier eller seniora medarbetare i pensionsåldern som slutar.

– Arbetsgivaren kanske tänker sig att vi bara ska springa lite fortare bara och utföra samma arbete men med färre individer. Vi vill att man ska säkerställa att arbetsbelastningen inte blir för stor, eftersom den redan är väldigt stor. Sedan måste man se till att göra riskbedömningar av alla åtgärder som ska genomföras.

Läkarföreningen anser också att arbetsgivaren måste våga fatta beslut kring prioriteringar.

– När det blir så här måste man kunna säga vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Det kanske inte går att göra allt som vi gör i dag om vi blir färre medarbetare.

En annan farhåga är att det kan bli stora kompetenstapp.

– Vi är oroade för att de här pensionärerna som kanske inte får fortsatt vikariat kan innebära en oerhörd kompetensförlust, och att man inte förstår hur mycket de bär upp genom sin mångåriga erfarenhet. Det går inte att bara ta bort dem rakt av utan att göra konsekvensanalyser.

Läs även:

Sjukhusen i Region Uppsala går mot miljardunderskott

Akademiska ska spara 280 miljoner på personal

Underskottet på Akademiska passerar en halv miljard

Akademiska får tre år på sig att nå nollresultat