Under en pressträff på fredagen presenterade regeringen flera nyheter när det gäller den stundande massvaccinationen.

Vaccination mot covid-19 kommer att vara gratis och kommer att sättas i gång direkt efter ett godkännande. Andra nyheter är att regeringen avsätter 300 miljoner kronor för att stärka regionernas förberedelser, samt att Sverige ansluter till EU-avtalet om att köpa vaccin från Moderna.

Regionernas förberedelser handlar bland annat om att rigga logistiklösningar, säkerställa att det finns kyl- och fryskapacitet, att förbrukningsmaterial finns tillgängligt och att ansluta till det nationella vaccinationsregistret. Det kan också handla om att teckna avtal med privata vaccinatörer.

Under pressträffen preciserade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson prioritetsordningen för massvaccinationen – det vill säga nästa steg i vaccinationsplanen.

Först i kön kommer tre grupper som uppskattningsvis omfattar knappt 600 000 personer.

– För det första är det personer som bor på särskilda boenden för äldre, eller som har hemtjänst. Det är personal inom äldreomsorgen som alltså arbetar nära de personerna som är särskilt sårbara, och det är för det tredje nära hushållskontakter – det vill säga vuxna som lever med någon i de här grupperna, sa Johan Carlson.

Därefter kommer övriga prioriterade grupper: övrig personal inom hälso- och sjukvård, övriga personer 70 år och äldre, och övriga personer i riskgrupperna.

– Vi kommer att återkomma inom kort om hur vi bryter ned den här gruppen för att göra de mest effektiva prioriteringarna. När de som behöver vaccinet mest har erbjudits vaccin – då kan man börja vaccinera också resten av befolkningen.

EMA väntas godkänna Pfizers vaccin redan den 29 december och Modernas vaccin den 11 januari. När det gäller Astra Zeneca – som ännu inte lämnat in sin ansökan – finns en förhoppning om godkännande i slutet av januari.

Det innebär i så fall att Sverige får ungefär 4 miljoner doser under det första kvartalet nästa år. I april väntas också godkännande av Janssens och Curevacs vacciner.

– Det är dock viktigt att komma ihåg att det är preliminära siffror. Mycket kan hända under resans gång, sa Johan Carlson.