Anders Johansson, hygienläkare i Region Västerbotten, under förra veckans vetenskapliga möte om covid-19.

– Vår erfarenhet hittills i sjukhusvården på tre sjukhus är god. Vi har faktiskt under hösten inte haft några utbrott bland personal. Det hade vi däremot under våren. Det kan till en del handla om tur. Kanske har munskydden också en effekt – men det vet jag inte, sa Anders Johansson under det vetenskapliga mötet State of the art covid-19 förra veckan.

Smittspridning och utbrott av covid-19 i sjukvården har blivit ett problem runt om i landet. Ibland har smittspridning skett bland personal, trots att ingen av dem haft kontakt med smittade patienter.

Den allmänna rekommendationen om munskydd och/eller visir har hittills varit att överväga det vid patientnära arbete. Men på sistone har flera regioner snabbt tagit ytterligare ett steg, rapporterar TT.

De rekommenderar nu att de här skydden används kontinuerligt under hela arbetspasset – det vill säga även i korridorer, personalutrymmen, vid ronder och raster – just för att minska spridning från sjukvårdspersonal som inte har några symtom.

I Region Västerbotten infördes kontinuerligt munskydd på alla särskilda boenden för äldre i Umeå kommun redan den 1 oktober. Det har sedan successivt införts i alla kommuner i länet. I början av november infördes kontinuerligt munskydd också i hela hälso- och sjukvården.

Enligt TT fattade Region Västmanland beslut om kontinuerligt munskydd eller visir i november och ungefär samtidigt införde Region Gotland munskydd eller visir när personal inte kan hålla avstånd till varandra på jobbet.

Och fler har följt efter. Hittills har åtminstone Stockholm, Kalmar, Västra Götaland och Skåne infört liknande regler, enligt TT.

Kontinuerlig användning av munskydd är dock inget mirakelmedel, enligt Anders Johansson. I Region Västerbotten har man bland annat jobbat hårt för att minska avståndet mellan personal i läkemedelsrum, personalrum och korridorer.

– Vi använder ett universellt munskydd som ett försök att minska transmissionsrisken ännu mer. Vi tror att det har en liten effektstorlek, men att effektstorleken finns där. Men ingen av oss tror att det är något universalmedel, sa Anders Johansson under förra veckans möte.

Och även om man i Västerbotten alltså klarat sig från utbrott bland personal i sjukhusvården på sistone, så är erfarenheten inte lika god i äldreomsorgen.

– På SÄBO har vi trots munskydden fått utbrott, så något universalmedel är det inte, sa Anders Johansson.

Under ett utbrott i sjukvården kan det finnas många nysmittade och därmed högsmittsamma personer på samma gång på en avdelning och under mötet diskuterades också möjligheten att låta patienter använda munskydd, för att minska smittspridning och begränsa utbrott.

– Vi använder det när det bedöms möjligt. Men det är faktiskt svårare än man tror på personer som är väldigt sjuka, sa Anders Johansson och fortsatte:

– I teorin tror jag att det är jättebra. Vi har det i våra föreskrifter och det används ganska mycket. Men de som är riktigt sjuka orkar ibland inte ha munskydd på sig.