På flera håll i landet finns frågetecken kring hur vaccinationerna mot covid-19 ska registreras. En anledning är att många regioner och kommuner använder journalsystemet Svevac för att registrera vaccinationer – men enligt ett beslut från 2018 ska detta system avvecklas under nästa år.

En enkätundersökning som Dagens Nyheter publicerade i går visar att ett stort antal kommuner och regioner som använt Svevac ännu inte har andra lösningar på plats. Vissa regioner planerar att gå över till egna journalsystem, andra arbetar med tillfälliga lösningar för att kunna hantera registreringen.

Men nu meddelar Inera, ett bolag som ägs av Sveriges Kommuner och regioner, att man kommer skjuta upp avvecklingen av Svevac. Systemet ska även anpassas för rapportering av covid-19-vaccinationer till Folkhälsomyndigheten.

– För oss är det mycket viktigt att lyssna på regionernas behov och vad de vill. Därför väljer vi nu att förlänga livslängden på Svevac, säger Caroline Hagberg, affärsområdeschef för Infrastruktur och Arkitektur på Inera, i ett pressmeddelande.

Enligt Inera har fem regioner sagt att de vill fortsätta med Svevac. Sammantaget har dessa ett befolkningsunderlag som motsvarar 38,5 procent av Sveriges befolkning.

– Förlängning av livslängden hos tjänsten Svevac gör att de kunder som har förhinder på grund av covid-19-pandemin hinner planera flytt av vaccinationsregistrering i ett lugnare tempo. Man kan också undvika temporära lösningar med dubbelregistreringar som ytterligare skulle belasta vårdpersonalen under pågående pandemi, säger Caroline Hagberg.

I Svevac kan vårdgivare se vilket vaccin en person har fått, hur många doser, vilket datum och hos vilken vårdgivare. Alla covid-19-vacciner som är godkända av Läkemedelsverket kommer kunna registreras i systemet. Alla relevanta handlingar gällande vaccinationer, till exempel hälsodeklaration och information om eventuella biverkningar, kan också ses.