Sven Söderberg, ordförande för Svenska Privatläkarföreningen. Foto: Läkarförbundet.

Förra sommaren beslutade Skatteverket att lagen om moms ska tolkas på ett sätt som gör uthyrning av vårdpersonal skattepliktigt. Vårdmomsen har väckt kritik för att den slår mer mot privata vårdgivare, och för att den därigenom kan äventyra tillgängligheten på vård.

Enligt Skatteverket ska även läkare som har egna företag i läkarhus kunna beläggas med moms. Det skulle kunna innebära att ett företag som har avtal med regionen och tidigare inte betalat moms, måste börja göra det om företaget flyttar in i ett läkarhus, eftersom verksamheterna där kan bistå varandra och är att betrakta som underleverantörer till läkarhuset.

– Skatteverket påstår att självständiga vårdgivare som har ett eget avtal med regionen skulle vara underentreprenörer och betala moms. Vi kunde inte acceptera en så extrem tolkning, säger Svenska privatläkarföreningens ordförande Sven Söderberg.

Många läkare har bestridit momsplikten. Men Sven Söderberg har också sett hur somliga har lämnat läkarhusen för att de inte klarar påslaget av skatt.

– Om den här tolkningen gäller, skulle vi få lämna läkarhusen. Det innebär att Sverige skulle få en annan struktur: många små mottagningar, men inga samlade läkarhus.

För att testa Skatteverkets tolkning ansökte Sven Söderberg om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) gällande hans egen verksamhet.

– Vi hade en dialog med Skatteverket och blev inte klokare av det. Då var vi tvungna att fråga Skatterättsnämnden, det är ett sätt vi medborgare och företagare har för att få klarhet om Skatteverket har rätt.

Sven Söderberg har genom sitt företag ett avtal med Region Norrbotten för mottagning inom internmedicin, geriatrik och allmänmedicin. Han har flyttat in sin verksamhet i ett läkarhus. Genom samarbetet ska läkarhuset tillhandahålla bland annat lokaler och utrustning och personal, mot en ersättning. Sven Söderbergs företag är självständigt men läkarhuset är kontakten utåt mot patienten.

Skatteverket har ansett att Sven Söderberg är underleverantör till läkarhuset och ska betala skatt. Sven Söderberg håller inte med, och nu ger SRN honom rätt. Nämnden anser att Sven Söderbergs företag självständigt tillhandahåller sjukvård och inte kan anses hyra ut personal. Därmed ska verksamheten vara momsbefriad.

– Det visar att Skatteverket inte alltid har rätt, det lönar sig att fråga ibland och klaga på tolkningar som man finner konstiga.

Skatteverket har ett par veckor på sig att överklaga SRN:s förhandsbesked. Om de gör det, går ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

– Men jag tror att vi har en stor chans även där, för alla var eniga i Skatterättsnämnden, säger Sven Söderberg.

Om Skatteverket inte överklagar kommer beskedet från SRN att gälla.

– Då kan vi fortsätta att bedriva verksamhet i läkarhus och fortfarande vara momsbefriade. Då behöver man bara uppfylla de kriterier som Skatterättsnämnden sagt man ska vara tydlig med, till exempel att man har en egen firma och att den står på kvittot.