Region Gävleborg är hårt drabbat av covid-19 och läget är mycket ansträngt. På grund av den accelererande pandemin ställs torsdagens regionfullmäktige in.  Inte ens en digital mötesform bedömdes vara säker.

– I det här ansträngda läget tar vi vårt ansvar. Liv, hälsa och säkerhet går nu först i alla lägen, säger Kenneth Nilshem (C), regionfullmäktiges ordförande, i ett pressmeddelande.

Regionpolitikerna hade tänkt ha ett möte i så kallade noder, där ledamöterna skulle ha träffats i mindre grupper i olika lokaler i länet och presidiet på Gävle sjukhus.

– Men det är för stora risker i vilket fall. Ärenden som skulle tagits upp får hanteras på andra sätt, några beslut blir fördröjda, men den demokratiska beslutsordningen klarar det, säger Kenneth Nilshem.

På mötet skulle regionpolitikerna fatta beslut om nya regler för primärvården. En omtvistad förändring, som Läkartidningen skrivit om i flera tidigare artiklar, är att närvarokravet på specialister i allmänmedicin föreslås sänkas till en dag i veckan. I dag ska det alltid finnas en specialist i allmänmedicin på plats när hälsocentralen är öppen.

Regionstyrelsen har redan röstat igenom förslaget, trots starka protester från oppositionen. Allmänläkarna i regionen beskriver det som ett ödesbeslut och de nya reglerna har vållat mycket debatt lokalt i regionen. Bakgrunden till förändringarna är ett arbete med att revidera den tio år gamla »handboken för hälsoval« som styr hälsocentralerna i Region Gävleborg. En anledning till förändringen av närvarokrav för distriktsläkare är att många regiondrivna hälsocentraler har svårt att få ihop läkarbemanningen, med dyra hyrläkarnotor som en följd.

Nu är planen att regionfullmäktige i stället ska ta ställning till det kritiserade förslaget under sitt första möte 2021, som hålls i februari.

 

Läs mer:

Läkare varnar för ödesbeslut för primärvården i Gävleborg

Gävleborg vill sänka kravet på läkarnärvaro på hälsocentraler

DLF: Allmänläkare behövs på alla vårdcentraler