Många har väntat på att de nödvändiga förordningsändringarna som krävs för att införa BT juli 2021 ska komma, liksom att regeringen ska klargöra vilka övergångsbestämmelser som ska gälla. Under torsdagen kom äntligen beskedet.

– Vi är glada över att regeringen nu fattat beslut i frågan. Det har dock funnits en stor frustration hos oss och våra medlemmar över att processen har dragit ut på tiden, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund i ett pressmeddelande.

En viktig fråga för både Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har varit att läkare som har gjort AT, ska slippa göra bastjänstgöring.

Regeringen går dem till mötes: »Den som har gått den nu gällande läkarutbildningen och gjort allmäntjänstgöring ska kunna välja att gå den nuvarande specialistutbildningen eller den nya som inkluderar bastjänstgöring. Detsamma gäller för den som har fått ett beslut om att göra allmäntjänstgöring för att få legitimation«, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Övergångsreglerna omfattar även de studenter som utbildat sig i Polen eller Danmark och som fått beslut om AT för att sedan få svensk legitimation.

– Ovissheten om vilka som kommer att omfattas av de nya regelverken och vilka som kan specialisera sig enligt nu gällande regelverk har varit stor. Läkarförbundet har varit tydliga gentemot regeringen: den läkare som erhåller läkarlegitimation genom AT ska inte behöva göra en BT. Det är nog en självklarhet för många, men så har inte varit fallet. Därför är vi tacksamma över att utfallet nu blev som vi ville, säger Sofia Rydgren Stale i pressmeddelandet.

Regeringen har inte satt något slutdatum för hur länge övergångsreglerna ska gälla. Ett datum kommer enligt regeringskansliet att sättas »så småningom«. I nuläget anser man dock att det viktigaste är att AT och BT ska kunna fungera parallellt under en längre tid. De stora volymerna som ska göra BT kommer först efter 2027 i och med att de första kullarna examineras från den nya läkarutbildningen.

– Vi har vid flera tillfällen påtalat risken för inlåsningseffekter om man inte är generös med tiden för hur länge det är möjligt att genomföra ST enligt nuvarande bestämmelser. För oss har detta varit en knäckfråga, att ingen ska hamna mellan de två systemen, säger Sofia Rydgren Stale.

Det planerade införandet av bastjänstgöringen (BT) i juli 2020 sköts upp ett år på grund av pandemin och för att mycket fortfarande var oklart. Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram en ny ST-föreskrift, där även regler för BT ingår. Myndighetens mål har varit att besluta om föreskriften i december för att sedan kunna publicera den i januari 2021. Men, som Läkartidningen tidigare har berättat, har Socialstyrelsen sagt att föreskriften kommer dröja längre än så, bland annat för att myndigheten väntade på att regeringen skulle fatta beslut om regelverk och övergångsbestämmelser.

– Regeringen har tidigare beslutat att modernisera läkarnas specialisttjänstgöring, bland annat för att ge alla läkare en strukturerad introduktion till svensk sjukvård, oavsett om man har utbildat sig i Sverige eller i utlandet. Nu tar vi nästa steg genom att besluta om det konkreta regelverket, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

När den nya ST-föreskriften kommer är fortfarande oklart.

– Vi jobbar för att komma till beslut så snart som möjligt, sa Anders Kring, som är jurist på Socialstyrelsen till Läkartidningen i slutet av november.

Förordningarna, där övergångsbestämmelserna finns i sin helhet, kommer att publiceras på regeringskansliets webbplats under fredagen.

Läs också:

Läkarförbundet: Vi behöver besked om övergångsregler

Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för ST, BT och AT

Många frågetecken kring införandet av BT

Socialstyrelsen tjuvstartar med BT-föreskriften

BT en het fråga för utlandsstudenterna

Stor risk att BT-platserna inte räcker

 

Bastjänstgöring

I samband med att läkarutbildningen förlängs med en termin till sex år och görs legitimationsgrundande kommer den tidigare legitimationsgrundande allmäntjänstgöringen (AT) att tas bort. I stället kommer alla läkare att genomgå en inledande tjänstgöringsdel som benämns bastjänstgöring (BT).

Syftet med att reformera läkarutbildningen och vägen till specialist är att modernisera utbildningen och möjliggöra att fler läkare blir specialister snabbare än i dag.

Ett annat viktigt syfte med bastjänstgöring är att alla läkare som specialistutbildar sig ska få en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård, oavsett om man har erhållit läkarlegitimation i Sverige eller i utlandet.

Källa: Regeringen