Sjukvården har svårt att skala upp. Det är smittspridningen som måste ner, enligt Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef, Socialstyrelsen, som vädjade till befolkningen att inte ta onödiga risker vid dagens myndighetsgemensamma pressträff.

– En majoritet av landets regioner, 15 stycken, arbetar i aktiverat förstärkningsläge, vilket innebär att de genomför enorma omställningar för att hantera det stora och pågående behovet av sjukvård, sa Taha Alexandersson.

Just nu vårdas 2 872 covidpatienter i slutenvården, och av dessa är 337 intensivvårdspatienter. Antal samtidigt inneliggande patienter som kräver intensivvård har ökat med 17 procent sedan förra veckan. Och det är 100 fler än i början av december.

– Så det är ett högt tryck på sjukvården, fortsatt.

Numera är det ungefär 10–12 procent av de sjukhusvårdade covidpatienterna som behöver intensivvård. I våras var andelen 25 procent.

– Även om en betydligt mindre andel av de sjuka patienterna kräver intensivvård jämfört med i våras, så är det knappast förkylningssymtom som de ligger inne med, utan det är enormt resurskrävande och tufft för patienterna, även på de andra avdelningarna.

Det är också fler som vårdas nu än när läget var som värst i våras.

– Sjukvården tar i dag hand om 460 fler patienter än när det var som värst i våras. Det är en hög belastning, fortsatt. Antalet intensivvårdsplatser har eskalerats med ungefär 35 procent. I dag har vi 706 disponibla intensivvårdsplatser med respirator i landet. 18 procent av dessa är tillgängliga i dag. Jag tror att vi har legat under 20 procent någon gång tidigare. Det ökas successivt, men det är tufft med den här eskaleringen, sa Taha Alexandersson.

Nationella samordningsmöten hålls varje dag med regionerna för att landets kapacitet som är ojämnt fördelad ska kunna nyttjas på bästa sätt. Det handlar bland annat om att transportera patienter. Fler beredskapsflygplatser har tillkommit. Det finns gott om respiratorer i beredskap, och det finns medicinteknisk utrustning och lokaler, till exempel hela eller delar av fältsjukhus. Det är bemanningen som är problemet.

– Av de regioner som rapporterar en allvarlig påverkan på intensivvården och andra delar av sjukvården är det bemanningsproblem som lyfts. Det är stora personalbortfall på grund av sjukdom, men det är också en väldigt specifik kompetens som inte kan ersättas hur som helst. Så det hjälper inte med några stora lager av utrustning för att klara av det här behovet. Det är smittspridningen som måste ner. Det är ett enormt tryck, och samtliga regioner prognostiserar ett försämrat läge de kommande veckorna.

Taha Alexandersson avslutade med en vädjan:

– Ta inga onödiga risker under de här ledigheterna, avstå från att bidra till en ökad smittspridning genom att följa myndigheternas rekommendationer.

Hur smittspridningen utvecklats under andra halvan av december är för närvarande oklart på grund av att data än så länge är för osäkra och svårtolkade. Man får avvakta till efter helgerna, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi ligger väldigt nära den övre gränsen för vad sjukvården tål just nu, sa Anders Tegnell när han visade den återkommande bilden av kurvan som måste plattas ut.

Han berättade också att vaccinationen mot covid-19, som inleddes i förrgår, har delats upp i fyra faser. Fas 1 omfattar äldre i särskilt boende och äldre med hemtjänst. I fas 2, som beräknas komma igång i februari, kommer alla övriga 70+ att erbjudas vaccin tillsammans med vuxna med insatser enligt LSS samt personal inom vård, omsorg och LSS som arbetar nära patienter och omsorgstagare. Läs mer om Fas 2 här.