I mars beslutade Försäkringskassan att avlasta vården genom att införa ett undantag som innebar att den som ansöker om sjukpenning och vård av sjukt barn mellan dag 15 och 21 inte behöver lämna in ett läkarintyg. Den 1 november återinförde Försäkringskassan dock kravet på läkarintyg från dag 15. Motiveringen var att trycket på hälso- och sjukvården minskat.

Beslutet har fått kritik från bland andra Distriktsläkarföreningen och Svenska läkaresällskapet, som uppmanat myndigheten att ompröva beslutet.

Och nu backar Försäkringskassan.

– Vi befinner oss i ett läge där vi behöver hjälpa till ännu mer för att minska smittspridningen, avlasta vården och förbättra förutsättningarna för den omfattande massvaccinering som ska sätta igång efter nyår. Vi har haft kontakt med varje sjukvårdsregion och kan nu konstatera att det är dags att förändra intygskraven, säger Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i ett pressmeddelande.

Från och med den 15 december slopas kravet på läkarintyg fram till dag 22. Beslutet gäller till och med 31 januari.

Försäkringskassan kommer också att utreda och föreslå ändringar i regelverket till regeringen gällande smittbärarpenning. I dag behöver den som ansöker om smittbärarpenning för att man själv är smittad, eller lever tillsammans med någon som är smittad, ha läkarintyg från första dagen. Myndigheten kan inte slopa kravet på läkarintyg utan att bryta mot lagen.