Det är resultat från en kombinerad analys av pågående fas-3-studier i Storbritannien och Brasilien, med drygt 11 600 personer, plus säkerhetsdata från mer än 23 700 deltagare i studier i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika som nu publiceras.

Det primära effektmåttet i analysen är symtomatisk covid-19-infektion mer än 14 dagar efter att den andra dosen av vaccinet givits.

Enligt resultaten – de första fullständiga referentgranskade effektresultat för ett coronavaccin som publiceras – skyddar vaccinet mot symtomatisk sjukdom i 70 procent av fallen.

Vaccinet visar en effekt på 62 procent hos dem som fått två fulla doser av vaccinet – och 90 procent hos dem som fått först en halv dos, följt av en full dos en månad senare. I en kombinerad analys ger det alltså en effekt på 70 procent i snitt. Skillnaderna mellan doseringarna kvarstod efter att forskarna justerat för skillnader i ålder och tid mellan doserna.

Forskarna såg ungefär det motsvarande när de tittade på effekten 21 dagar efter den första dosen, vilket pekar mot att en enda dos kan ge åtminstone ett kortsiktigt skydd.

Forskarna har också tittat på effekten mot asymtomatisk sjukdom. I gruppen som fått en halv dos följt av en full dos var effekten 59 procent, medan den hos dem som fått två fulla doser var bara 4 procent. Forskarna understryker dock att det behövs mer data för att dra säkra slutsatser om det här. Analysen bygger på bara 69 fall bland drygt 6 600 personer.

Och även när det gäller effekten hos äldre är det alltså för tidigt att dra slutsatser. Bara drygt 1 400 personer i den primära analysen var över 55 år. Bara 4 procent över 70.

Ta del av resultaten i Lancet.