Under måndagskvällen fattade EU-kommissionen blixtsnabbt beslutet att ge Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19 villkorat godkännande. Detta efter att den europeiska läkemedelsmyndigheten tidigare samma dag gett grönt ljus.

– Planen är att vaccinera de första svenskarna den 27 december, sa socialminister Lena Hallengren (S) under en pressträff på tisdagen.

För Sveriges del handlar det till att börja med om 9 750 doser som kommer att fördelas mellan regionerna. De allra första vaccinationerna och de som följer därefter kommer att ske på äldreboenden i Sverige.

– Under nästa vecka, nyårsveckan väntas ytterligare ungefär 80 000 doser anlända till Sverige. Efter nyår väntas ungefär lika stora leveranser vecka för vecka från företaget. Vi har dessutom kunnat notera att Modernas vaccin förväntas bli godkänt för användning, sa Lena Hallengren.

Enligt Marie Morell (M), ordförande för Sveriges Kommuners och regioners sjukvårdsdelegation, är regionerna förberedda för att påbörja vaccinationerna mot covid-19 snabbt och patientsäkert. Vissa regioner börjar vaccinera den 27 december medan andra kör i gång dagen därpå.

De tre största regionerna Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne får 425 var av de första närmare 10 000 doserna medan övriga regioner får 200 doser var.

– Det innebär att hälften av doserna kommer att sparas så att man har garanterat och säkerställt att alla som har fått vaccinet också kan få den andra dosen av vaccin, sa Marie Morell.

När det gäller de leveranser som följer kommer fördelningen göras mer utifrån befolkningsmängd, även om hänsyn också tas till hur många personer över 70 år som finns i en region.

– En region som har äldre befolkning får något fler doser medan en region som har en yngre befolkning får något färre. Men i grunden utifrån antalet invånare i respektive region, sa Marie Morell.

Regeringens och SKR:s gemensamma mål är att alla vuxna samt alla barn som tillhör en riskgrupp ska erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021.

Lena Hallengren betonade vikten av att få ut information om vaccination till Sveriges invånare. Regeringen har nu gett Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen ett särskilt uppdrag att genomföra informationsinsatser till allmänheten om vaccination mot covid-19.