I april avled en sjuksköterska som arbetade på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Sjuksköterskan vårdade patienter med covid-19 och avled i sitt hem fyra dagar efter att hon själv testat positivt för sjukdomen.

Skyddsombudet gjorde en polisanmälan om att tillräcklig skyddsutrustning hade saknats och att avsteg gjorts från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Någon vecka senare inledde kammaråklagare Jennie Nordin en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Men nu har hon alltså beslutat att lägga ner förundersökningen.

– Av utredningen framgår att covid-19 inte var den huvudsakliga dödsorsaken. Det går inte att visa var eller på vilket sätt målsäganden har blivit smittad. Arbetsmiljöverket som utrett händelsen har inte funnit brister i sjukhusets hantering i det aktuella dödsfallet. Eftersom det inte heller finns anledning att anta att andra brott har begåtts läggs förundersökningen ned, säger Jennie Nordin, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, i ett pressmeddelande.