Fribeloppet reglerar hur stora inkomster en student får ha utan att studiemedlen påverkas. Under 2020 införde regeringen ett undantag som gör det möjligt för studenter att gå in och arbeta under pandemin utan att förlora studiemedel, men undantagsregeln slutar gälla vid årsskiftet.

Regeringen meddelar nu att man vill förlänga det tillfälligt slopade fribeloppet till och med den 30 juni 2021.

»I det läge Sverige befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under det första halvåret 2021, så att till exempel vårdpersonal – läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – som studerar och personer som studerar på vårdutbildningar kan gå in och avlasta vården«, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Att det inte görs någon inkomstprövningen innebär i praktiken att friloppet slopas. I dag är fribeloppet 91 624 kronor per termin för den som pluggar heltid med studiemedel. Den som tjänar mer än så har inte rätt till lika mycket bidrag och lån.

– Självklart ska en student som går in och stöttar upp vården inte missgynnas ekonomiskt. Det är orimligt. Vi befinner oss i en andra våg. Vården går på knäna och behöver vår hjälp. Då ska inte vi behöva välja mellan två inkomster: antingen CSN eller lön, sa Niki Shams, ordförande Sveriges läkarförbund student, till Läkartidningen tidigare i år.