Som Läkartidningen tidigare berättat är läget på Östersunds sjukhus infekterat. De senaste åren har präglats av protester, sjuksköterskeflykt och hårda besparingar som har försämrat personalens villkor. Särskilt turbulent har det varit på kirurgkliniken, som drabbats av uppsägningar från ett stort antal sjuksköterskor. Det fick 23 kirurger på sjukhuset att skicka ut ett nödrop till de styrande politikerna i Region Jämtland Härjedalen i en debattartikel tidigare i år: »Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk och det hjälper inte hur många kirurger vi än är om vi inte har några sjuksköterskor att arbeta tillsammans med!«, skrev de.

Under hösten blev det också känt att Anna Warg, omtyckt områdeschef på kirurgkliniken, går tillbaka till sitt arbete som kirurg när hennes chefsförordnande går ut i mars.Till lokalpressen sa hon att hon inte längre har tillräcklig övertygelse för att fortsätta. Hon erkände att de tuffa ekonomiska tiderna i regionen spelat en roll och att hon inte alltid hållit med ledningen om besluten som fattats. Samma dag som hennes beslut blev känt samlades ett 60-tal av hennes medarbetare och representanter från den lokala läkarföreningen i regnet utanför sjukhusentrén för att manifestera sitt stöd.

Nu har det beslutats att regionen ska ta hjälp av Region Gävleborg och Region Kalmar för att få kirurgkliniken i Östersund på rätt köl igen, rapporterar Östersunds-Posten. I september beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att det ska göras en genomlysning av kirurgklinikens verksamhet.

– Vi vill göra en kollegial genomlysning för att ta reda på om kirurgen har de förutsättningar som behövs i det dagliga arbetet, om de rätta rutinerna finns och om de har tillräckligt med personal, sa Tom Silverklo (C), som är ordförande i nämnden till Östersunds-Posten då.

Regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist har vänt sig till Region Gävleborg och Kalmar, som ska utse lämpliga representanter. Valet att ta hjälp av just Gävleborg och Kalmar, uppges bero på att de har en storlek som ungefär motsvarar Jämtland Härjedalens. Hur genomlysningen ska ske är inte bestämt. Arbetet kommer dock inledas tidigast i mars på grund av det nuvarande läget med covid-19.

– Vi ska fokusera på vad vi kan göra för att förbättra för medarbetarna och patienterna så att vi får en attraktiv arbetsplats, en god arbetsmiljö och att det blir patientsäkert, säger Maria Söderkvist till Östersunds-Posten.

Områdeschefen Anna Warg beskriver det i sin tur som en »kollegial granskning i litet och effektivt format«, där representanter från de två regionerna ska ge råd om vad kirurgkliniken kan utveckla eller göra annorlunda.

Enligt henne har de senaste årens åtstramningar resulterat i en infekterad och frustrerad stämning på Östersunds sjukhus. I Läkartidningen har hon tidigare beskrivit hur stämningen på sjukhuset och i regionen har blivit allt mer polariserad. På ena sidan står medarbetarna inom slutenvården och på den andra regionledningen och politikerna.

– Jag ser en förtroendekris. Lyssnar man på hur vissa politiker uttalar sig om personalen i regionen och hur personalen talar om högsta ledningen, så är det inte förtroendefullt. Det bygger på avståndet och polariseringen. Det vi behöver är att börja jobba framåt tillsammans, sa hon till Läkartidningen tidigare i år.